Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MEK3230 gir en innføring i fluidmekanikk, det vil si den matematiske beskrivelsen av bevegelsen til væsker og gasser (fluider). Emnet gir en kontinuums-bekrivelse av fluider som er forankret i ligningene for massebevarelse og momentum balanse (Navier-Stokes ligningene). Fluidmekanikk er essensielt for en mengde anvendelser innen offshore teknologi, olje-gass industri, vindenergi, meteorologi, geologiske strømninger samt biologiske strømninger, der emnet er et ideelt startpunkt for studenter med en bred interesse for matematiske anvendelser. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap fluiders egenskaper – inkompressibilitet, Newtonske fluider, viskositet ect.;
 • kan du bruke skalering til å definere og forklare fluide strømninger;
 • kan du beskrive inviskøse og viskøse strømninger;
 • kan du løse enkle strømningsproblemer ved bruk av fluidmekanikkens grunnlikninger;
 • kan du beregne krefter og moment fra fluidet på faste overflater;
 • kan du beskrive typiske overflatestrømninger med kobling mellom overflatedynamikk og strømninger av fluider;
 • kan bruke skalering og geometri til å forenkle Navier Stokes ligninger til enkle og analytisk løsbare modeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-MEK1110 – Mekanikk, MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk