Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer fire hovedtemaer i viskøs strømning. Det første omhandler strømning ved lave Reynoldstall inkludert Couette-, rørstrømprofiler og eksempler på Stokesstrøm.  Det andre hovedtemaet er laminære grensesjikt hvor Blasiusprofilet ved en flat plate og sentrale begreper som grensesjikts- og momentumtykkelse er inkludert. Svingende grensesjikt, Ekmanprofilet og sekundær middelstrøm behandles. Likeså (vann-)stråler og similaritetsløsninger. Stabilitet er det tredje hovedtemaet og turbulens det fjerde. Reynoldsmidling, enkel turbulensmodellering samt veggloven i turbulent grensesjikt behandles.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du lært hva som kjennetegner strømning ved lave Reynoldstall;
  • har du lært hva som karakteriserer grensesjikt;
  • kan du formulere similaritetsløsninger;
  • kan du beregne Kelvin-Helmholtz-instabilitet;
  • kan du gjennomføre Reynoldsmidling;
  • kan du utlede den turbulente veggloven;
  • har du lært å gjennomføre enkel turbulensmodellering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.