English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap juni 2016

Finansiering av konvergensmiljø starter med workshoper i september

Forside livsvitenskapsstrategiFor å støtte opp under UiOs fagstrategi for livsvitenskap skal satsingen blant annet finansiere flere konvergensmiljø – forskningsgrupper med samarbeid på tvers av konvensjonelle faggrenser. Søknadsprosessen starter med workshoper med speed-dater 28. og 29. september. Hold av datoene for workshopene, og kom med innspill til tema for speed-datene!

Rådgivande leiargruppe på plass

Ei nyoppretta rådgivande leiargruppa skal sørge for at direktøren for UiO:Livsvitenskap får innspel frå personar med ulike synspunkt og erfaringar i det vidare arbeidet med satsinga. 

Administrativ leder ansatt

Morten Egeberg som har lang erfaring fra bioteknologiindustri og utdanning innen livsvitenskap, blir administrativ leder for UiO:Livsvitenskap. Han ser fram til å starte arbeidet med å bygge en sterkere kultur for innovasjon innen livsvitenskap ved UiO.

Byggnytt

Bli med på virtuell 3D-omvising i livsvitskapsbygget

3D view entrance square the life science building

Sjå omvisinga i 3D på smarttelefon med VR-briller. Du kan òg bli med på omvisinga utan VR-briller.

Forprosjektet for det planlagde livsvitskapsbygget skal overleverast til Kunnskapsdepartementet i sommar. Sjå tidslinje for bygget.

Arrangementer

Oslo Life Science 16.–17. februar 2017
– hold av datoene

Dette er den andre Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Oslo universitetssykehus (OUS) og Legemiddelindustrien (LMI) er medarrangører.

Hold av datoene for andre arrangementer i regi av UiO:Livsvitenskap høsten 2016

 • 28. september på Kulturhuset:
  – Grønn revolusjon – akademias plass i det grønne skiftet
  Samarbeid mellom grønne studentorganisasjoner ved UiO, Studentparlamentet ved UiO og UiOs tre store satsinger, UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.
  Arrangementet er en del av UiO Forskningsdagene.
 • 28. og 29. september på UiO
  Workshoper for finansering av konvergensmiljø
 • 21. oktober på Realfagsbiblioteket:
  Livsvitenskap i lunsjen om genredigering med CRISPR (på engelsk)
 • 16. november på Realfagsbiblioteket:
  Livsvitenskap i lunsjen om kreft og stamceller (på engelsk)

Besøk konferansestandene til UiO:Livsvitenskap i høst

 • NLSDays 14.–15. September 
  UiO:Livsvitenskap og livsvitenskapsklynger og norske livsvitenskapsorganisasjoner har en stand som viser fram norsk helsetjeneste og livsvitenskapsindustri, på Nordic Life Science Days (NLSDays) i Stockholm.
 • Cutting Edge-festivalen 18. oktober 
  UiO er hovedpartner på Cutting Edge-festivalen som arrangeres under Oslo Innovation Week. Her får du eksempler på forskning, teknologi og entreprenørskap. Flere av UiOs forskere innen livsvitenskap holder foredrag på festivalen, og du kan besøke standen til UiO:Livsvitenskap der du får 3D-omvisning i det planlagte livsvitenskapsbygget.

Video fra gjesteforelesning 2. juni om banebrytende forskning på gener og fosterutvikling

Se svenske Fredrik Lanner snakke om hvordan de har kartlagt i detalj hvordan gener styrer fosterutviklingen hos mennesker og hvilke planer de har for å forske på genredigerte embryoer ved bruk av CRISPR. Man is not a mouse!, derfor må vi forske på menneske-embryoer, var hans hovedbudskap.

Annet nytt

UiO:Livsvitenskap ønsker deg en god sommer!

Av Norunn K. Torheim
Publisert 27. juni 2016 12:28 - Sist endret 6. nov. 2019 15:59