24-livsvitenskapsbilder-desember

 • 01
  29. nov. 2017

  I februar arrangerte vi Oslo Life Science-konferansen for andre gang. 

  Tema var Building the life science city, og vi belyste hvordan vi skal bygge livsvitenskapsbyen Oslo med det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO som senter for fremragende forskning, utdanning og innovasjon. Konferansen er beregnet på alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap

  Se bilder og videoopptak og last ned presentasjonene fra hoveddagen.

  Les annonsebilag som kom ut i Aftenposten i forbindelse med konferansen.

  Vi håper vi ser dere alle på Oslo Life Science-konferansen 12.–15. februar 2018.

 • 02
  29. nov. 2017

  I mars ble det klart at UiO får fem nye Sentre for fremragende forskning.

  Blant disse finner vi også sentre innen livsvitenskap.

  Livsvitenskapsforskere ved UiO var også godt representert da Olav Thon delte ut priser og finansiell støtte på til sammen 43 millioner norske kroner fra Olav Thon Stiftelsen.

  Les mer om tildelingene.

 • 03
  29. nov. 2017

  I mars ble det gull til en av UiOs fotografer for et livsvitenskapsbilde.

  Medisinsk fotograf Øystein H. Horgmo ved UiO vant gull med bildet «Livsvitenskap» i kategorien «Mennesker» i Institusjonsfotografenes fotokonkurranse «Eksponering 2017». 

  Les intervju med vinneren på nettsiden til Det medisinske fakultet.

 • 04
  29. nov. 2017

  I mars arrangerte vi del 1 av livsvitskap i lunsjen om innovativ livsvitskap på tvers av fagdisiplinar.

  Då stod hjernen sentralt med perspektiv frå biologi, fysikk, informatikk, psykologi og musikkvitskap.

  Sjå programmet og opptak frå arrangementet

  Les óg Søt musikk på livsvitenskap i lunsjen? og sjå video med musikkvitar Alexander Jensenius som nyleg var blitt tildelt eit senter for framifrå forsking.

  Livsvitskap i lunsjen var ein seminarserie som var eit samarbeid mellom fakultet og institutt, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.

 • 05
  29. nov. 2017

  I april arrangerte vi del 2 av livsvitskap i lunsjen om innovativ livsvitskap på tvers av fagdisiplinar.

  Då stod nobel sjølveting (autofagi), neste generasjons beinimplantat, matematikk og datamodellering på menyen.

  Sjå programmet og opptak frå arrangementet

  Livsvitskap i lunsjen var ein seminarserie som var eit samarbeid mellom fakultet og institutt, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.

 • 06
  29. nov. 2017

  I mai kunne vi endelig offentliggjøre de første konvergensmiljøene –forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø med tverrfaglig livsvitenskap.

  Menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, menneskets genetiske historie, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter er noe av det som skal under lupen i de sju konvergensmiljøene.

  Les mer om konvergensmiljøene.

  Les intervju med daværende direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, om bakgrunnen for finansering av konvergensmiljø og søknadsprosess.

  Les også daværende rektor, Ole Petter Ottersen, sin blogg: En milepæl for UiOs satsing på livsvitenskap.

 • 07
  29. nov. 2017

  Det var fullt hus da vi i mai arrangerte akademisk nachspiel om Hukommelse – hva er virkelighet og hva er fiksjon? i forbindelse med UiO-festivalen.

  Hvordan lager og lagrer hjernen vår minner? Hva er falske minner? Kan falske nyheter få oss til å huske ting som ikke har skjedd? Kan vi stole på vitneforklaringer? Kan andre manipulere minnene våre? Hva er mulig i dag og hva er science fiction? Nevropsykolog Ylva Østby, nevroviter Martha Hvoslef-Eide og politioverbetjent og ekspert på vitnepsykologi Asbjørn Rachlew (PhD) holdt korte innledninger før debatt med ordstyrer Per Olav Alvestad som er kjent fra NRK-programmene Newton, Schrödingers katt og Ikke gjør dette hjemme.

  Se programmet for arrangementet. Vi har dessverre ikke opptak.

 • 08
  29. nov. 2017

  I 2017 har vi gitt støtte til en rekke livsvitenskapsarrangement i regi av vitenskapelig ansatte på ulike fakulteter ved UiO.

  Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi.

  Støtten gis først og fremst til åpne arrangementer som har som ambisjon å bidra til økt samarbeid på tvers av fakulteter. Det teller positivt at både MedNat- og HumSam-miljøer er med som arrangører, og vi støtter både arrangementer med helseperspektiv og miljøperspektiv. Søknadsfristene er 1. desember og 1 juni hvert år. Bildet er fra Frampeik 2017 – medisin- og odontologistudentene forskningskonferanse 6. oktober.

  Se programmet for arrangementet og opptakene.

 • 09
  30. nov. 2017

  I 2017 har vi gitt støtte til internasjonalisering.

  Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. 

  Søknadsfristene er 1. desember og 1 juni hvert år.

  En av dem som har mottatt støtte i år er PhD Rakibul Islam, Post-doctoral Fellow, Complement Research Group, Department of Immunology, Oslo University Hospital / University of Oslo. Han besøkte laboratoriet til en samarbeidspartner i USA i en uke. Her oppsummerer han besøket med egne ord: "It was a really stimulating research stay over there. I have learned techniques regarding polymer based self-assembled nanomaterial preparation. We brainstormed several ideas and crystalized those ideas to some action plans to proceed further with the project. So, my next step is to make the nanomaterial protocol working in our lab in Oslo and do an interaction study with the complement proteins in vitro according to the original plan. Thanks for funding this project with internationalization support grant. We are very excited since we believe that this will lead to a bigger innovative project!”

 • 10
  29. nov. 2017

  I juni vedtok styret for UiO:Livsvitenskap å gi økonomisk støtte til Helseinnovatørskolen for å være med å videreutvikle den.

  Med dette ønsket UiO:Livsvitenskap å bidra til at tiltaket får fotfeste og blir en sterk aktør i UiOs økosystem for innovasjon. Helseinnovatørskolen er utviklet av de medisinske fakultetene ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet og skal bidra til å skape fremtidens helseentreprenører og sikre at det kommer mer innovasjon og kommersialisering fra helseforskningen. Første runde av kurs 1 og 2 har gått i 2017. Søknadsfrist for neste runde av kurs 1 «Helseinnovasjon og entreprenørskap» er 31. desember 2017. Stipendiater, postdoktorer og klinikere fra medisin, psykologi, odontologi, teknologi og naturvitenskap kan søke.

  På avspark for del 2 – Helseentreprenørskap i praksis – i september holdt administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg, innlegg om aktivitetene i satsingen, spesielt innovasjonstiltakene, og ambisjonene for livsvitenskapsbyen Oslo.

  Les mer om skolen

   

 • 11
  30. nov. 2017

  I forbindelse med at UiO fikk nytt rektorat 1. august, ble det også endringer i styret og ledelsen for UiO:Livsvitenskap.

  Her er styret som satt fram til 1. august. Bak fra venstre: Svein Stølen (styreleder, forskningsdekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), Julie Sørlie Paus-Knudsen (studentrepresentant), Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst) og Alexander Jensenius (Det humanistiske fakultet). Framme fra venstre: Hilde Nebb (nestleder, forsknings- og innovasjonsdekan Det medisinske fakultet), Odd Stokke Gabrielsen (vararepresentant for Fægri), Eirik Næss-Ulseth (næringslivsrepresentant) og Knut Fægri (viserektor, representant for ledelsen ved UiO). 

  I forbindelse med at Stølen ble rektor 1. august tok direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen (innfelt), over forskningsdekanjobben ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Johansen ble da også ny styreleder for UiO:Livsvitenskap. Tidligere viserektor, Knut Fægri, gikk ut av styret, mens Per Morten Sandset nå sitter i styret i kraft av sin stilling som viserektor for forskning- og innovasjon.

  Direktørstillingen for UiO:Livsvitenskap er lyst ut nå med søknadsfrist 19. januar 2018

 • 12
  29. nov. 2017

  I august deltok vi på Arendalsuka.

  Sammen med LMI og Dagens Medisin arrangerte vi debatter om vekst og verdiskaping i norsk livsvitenskap

  Hvordan kommer vi fra gode intensjoner til faktisk å få mer innovasjon ut av forskningen og skape nye arbeidsplasser innen helsenæringen? Hvordan vil ulike politiske partier og andre legge til rette for at vi skal nå målene om å bli en livsvitenskapsnasjon?

  Se programmet for arrangementet på arendalsuka.no.

 • 13
  30. nov. 2017

  I september gikk UiO:Livsvitenskap inn som kompetansespartnar i Angel Challenge Health.

  Norway Health Tech starta i haust, saman med Angel Challenge, eit opplæringsprogram for investorar som vil bli kjent med helsenæringa. Ei av bedriftene som er med i programmet er Smarlab Solutions som har sitt utspring i studentar frå UiO som var med i den internasjonale konkurransen i syntetisk biologi iGEM i 2016. Her ser vi Ragnhild Bugge og Torleif Tollefsrud Gjølberg som er to av dei som har utvikla ein rask test for påvising av antibiotikaresistente bakteriar ved urinvegsinfeksjonar, noko som er viktig for å kunne gi riktig behandling og sette i gang smitteverntiltak. 

  Les omtale på av Angel Challenge health på norwayhealthtech.com.

  Sjå foredraget til Gjølberg og Bugge på Oslo Life Science-konferansen i februar 2017.

 • 14
  29. nov. 2017

  I september var det fullt hus da nobelprisvinner i fysiologi eller medisin i 2012, Shinya Yamanaka, besøkte UiO.

  Yamanaka holdt foredrag om en ny medisinsk æra med induserte pluripotente stamceller – iPS-celler – og deltok i paneldebatt om betydningen av stamcelleterapi for pasienter og samfunn.

  I tillegg møtte han studenter til lunsj og rundbordsdiskusjon og besøkte stamcellesenteret.

  Se videoer og bilder fra dagen.

  Les Apollons omtale etter besøket: Medisinsk gjennombrudd: Lager stamcellene selv.

   

 • 15
  29. nov. 2017

  I september deltok vi på Nordic Life Science Days 2017 i Malmö–København.

  Sammen med næringsklynger og organisasjoner promoterte vi norsk livsvitenskap med god støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Oppe til høyre: Irep Gözen fra NCMM, som leder ett av de nyetablerte konvergensmiljøene som finansieres av UiO:Livsvitenskap, åpnet det hele som første innleder på Academic Catwalk åpningskvelden. Nede til høyre: Norges ambassadør i Sverige, Christian Syse, og Tina Nordlander fra Innovasjon Norge i Stockholm i samtale med administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg.

  Les om Gözens arbeid med å bygge en kunstig celle fra bunnen av, forskning.no.

  Les også om hvordan Gözen holdt nettforelesning for tusenvis av tyrkiske studenter i desember.

 • 16
  29. nov. 2017

  I september deltok vi på Oslo Urban Arena sammen med Oslo kommune.

  Tema var Livsvitenskapsbyen Oslo – hvordan legge til rette for nytt næringsliv Bakgrunnen var UiOs planer om nytt livsvitenskapsbygg og økt samarbeid med en rekke aktører for å øke graden av innovasjon, samt kommunens arbeid med ny campus-strategi.

  Hva må til for å utvikle hele Gaustadbekkdalen til et levende og attraktivt byområde for forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling?, spurte vi. 

  Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved UiO, innledet om visjoner for livsvitenskapbyen Oslo, mens Filippa Kull fra Stockholm Science City delte sine erfaringer fra Hagastaden i Solna/Stockholm.

  Jan Anders Istad, fra legemiddelfirmaet Novartis og Gro Bonesmo, arkitekt, partner i Spacegroup og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo deltok i debatt med innlederne.

  Jan Fredrik Lockert, næringssjef Oslo kommune var ordstyrer.

  Se programmet for arrangementet.

 • 17
  29. nov. 2017

  I september gikk Cutting Edge-festivalen av stabelen i Forskningsparken.

  Festivalen gir eksempler på forskning, teknologi og entreprenørskap og flere livsvitenskapsforskere fra UiO var på programmet, blant annet (oppe til venstre) Irep Gözen fra NCMM, som leder ett av de nyetablerte konvergensmiljøene som finansieres av UiO:Livsvitenskap og som prøver å lage kunstige celler, (oppe til høyre) Håvard Haugen fra Odontologisk fakultet som utvikler nye, innovative implantatmaterialer, (nede til venstre) Anders Fjell som er en av lederne av et verdensledende miljø ved Psykologisk institutt og som ser hvordan vi kan trene hukommelsen og (nede til høyre) Steven Wilson fra Kjemisk institutt som er med i ett av de andre konvergensmiljøene ved UiO som prøver å lage organer på en brikke for å blant annet teste legemidler.

  Les mer om dem på nettsiden til festivalen.

  Arrangører er UiO, Inven2 og Oslotech og arrangementet var en del av Oslo Innovation Week.

 • 18
  29. nov. 2017

  I september hadde vi vårt første frokostseminar på Nationaltheatret.

  Tema var Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på frammarsj? Hvordan tar vi vare på verdien i helsedataene uten at det går på bekostning av personvernet? Vi tok debatten på Nationaltheatret. Fra høyre: medisinprofessor Ole Andreassen, jurist og stipendiat Heidi Beate Bentzen og universitetslektor og IT-ekspert Gisle Hannemyr som innledet til debatt. Ordstyrer Linn Stalsberg til venstre. Frokosten startet med innslag fra Nationaltheatrets oppsetning av 1984.

  Se program og opptak av frokosten

  Hør NRK intervju med innlederne.

  Les intervju med innlederne på digi.no.

 • 19
  29. nov. 2017

  I september arrangerte vi sammen med Bioteknologirådet debattmøtet Algae and seaweed: Sustainable innovation som en del av Forskningsdagene og Oslo Innovation Week.

  Alger kan brukes til mat, medisiner og energi. Hvilken rolle kan forskere, entreprenører, politikere og investorer spille når det gjelder å få ideer til markedet, og hvilke muligheter har Norge har for å ta kunnskapen om alger over i storskalaproduksjon? På bildet ser vi fra venstre Rene Wijffels (Wageningen universitet, Nederland), Gunvor Øie (SINTEF), Margareth Øverland (Foods of Norway, NMBU) og Bente Edvardsen (UiO) som holdt innlegg før debatten. Ordstyrer Ole Johan Borge (Bioteknologirådet) til høyre. Kristin Sandereid (Inven2), Arne Dessen (AlgiPharma) og Ole Jørgen Marvik (Innovasjon Norge) deltok i en avsluttende debatt om kommersialiseringspotensialet i alger.

  Se programmet for arrangementet og opptaket av innledningene og debattene. 

 • 20
  29. nov. 2017

  I oktober jublet vi over at livsvitenskapsbygget kom på statsbudsjettet for 2018!

  I forslag til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram 12. oktober, var det foreslått 50 millioner kroner i startbevilgning til livsvitenskapsbygget ved UiO – Norges største forsknings- og undervisningsbygg.

  Oppstartsbevilgningen ble kjent allerede 6. september da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte UiO, men i oktober kom det svart på hvitt i forslag til statsbudsjett for 2018.

  Les mer om bygget.

 • 21
  29. nov. 2017

  I oktober arrangerte vi Halloween-frokost om livsviktig, men skremmende blod.

  Hva hadde Kill Bill vært uten blod? Eller Shakespeares Richard den tredje? Blod er livsviktig for oss, men blod er også forbundet med sykdom og død – og ikke minst et yndet virkemiddel i litteratur, film og teater. Hva vet vi om blodet? Hva kan blodet fortelle om oss? UiO tok med et par av sine beste formidlere, Steven Wilson og Anne Kveim Lie, til Nationaltheatret for å snakke om blod – hvor viktig det er for oss og hvilken rolle det har i forskning og kunst. Det hele startet med et utdrag fra Dracula.

  Se programmet for arrangementet og opptak.

   

 • 22
  29. nov. 2017

  I november kom den første utlysningen for vårt nye innovasjonsprogram SPARK Norway.

  SPARK Norway er et toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp i programmet gjennom årlige utlysninger.

  Se SPARK-teamene som ble tatt opp i pilotfasen høsten 2017.

  Søknadsfrist for første åpne utlysning var 15. desember 2017. 

  Les mer om SPARK Norway-programmet og utlysningen.

 • 23
  30. nov. 2017

  Nå i november har vi jobbet for fullt med Oslo Life Science-konferansen 2018.

  Vi håper vi ser dere alle 12.–15. februar 2018. Konferansen er beregnet på alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

  Arrangører i 2018: UiO:Livsvitenskap, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo universitetssykehus (OUS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Bioteknologirådet og Oslo kommune.

  Hold av datoene og følg med på www.uio.no/oslolifescience for mer informasjon. Vi åpner for påmelding i midten av desember.

 • 24
  30. nov. 2017

  Nå som desember er her, vil vi ønske alle vi har hatt kontakt med i løpet av året, en riktig god jul og et godt nytt år med vinterstemning ved det planlagte livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen!