Gratulerer til våre fire nye ERC Consolidator Grant-vinnere!

De prestisjefylte tildelingene fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) henger høyt i internasjonal forskning. ERC Consolidator Grants går til forskere med 7-12 års erfaring etter fullført ph.d-grad, og nå er tildelingene for 2018 klare.

De fire nye ERC Consolidator Grants-vinnerne, fra venstre: Veronique Pouillard, Torkild Hovde Lyngstad, Ingunn Kathrine Wehus og Henrik Daae Zachrisson. Foto: UiO.

Fire av ni grants til UiO

Av ni nye grants til forskere i Norge, går fire til UiO. Ekstra gledelig er det at Det humanistiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet har fått sine første ERC Consolidator Grants.

UiO hadde i alt 26 søknader til utlysningen, av disse gikk ni videre til runde to og intervju i Brussel – og til slutt var det altså fire søkere fra UiO som gikk hele veien til innvilget prosjekt.

Her er vinnerne

  • Veronique Pouillard, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (Det humanistiske fakultet), med prosjektet The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries
  • Torkild Hovde Lyngstad, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Det samfunnsvitenskapelige fakultet), med prosjektet Societal openness, normative flux, and the social modification of heritability
  • Ingunn Kathrine Wehus, førsteamanuensis ved Institutt for teoretisk astrofysikk (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), med prosjektet Cosmoglobe - mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang
  • Henrik Daae Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk (Det utdanningsvitenskapelige fakultet), med prosjektet Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity

UiOs ERC-portefølje vokser stadig

Horisont2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, hvor ERC er èn av finansieringsmulighetene.

Tidligere i år fikk vi seks nye Starting Grants: Heidi Østbø Hagen (Institutt for kulturstudier og orientalske språk), Johannes Hov (Institutt for klinisk medisin), Siri Leknes (Psykologisk institutt), Paolo Giovanni Piacquadio (Økonomisk institutt), Aike Peter Rots (Institutt for kulturstudier og orientalske språk) og Lars Tjelta Westlye (Psykologisk institutt).

Vi må også nevne Harald Stenmark (Institutt for klinisk medisin) som i år har fått sitt andre Advanced Grant, og Mats Carlsson som fikk sitt andre ERC Grant og UiOs aller første Synergy Grant. Dette er forskere i den absolutte verdenstoppen.

UiO har nå totalt 15 Starting Grants,11 Consolidator Grants, tre Advanced Grants og ett Synergy Grant i H2020. Årets tildeling ga de beste resultatene for UiO for Consolidator Grant noensinne, og for alle typer ERC Grants samlet blir 2018 det beste året for UiO gjennom hele Horisont2020. Hvis vi ser på UiOs resultater både gjennom H2020 og tidligere rammeprogram har vi så langt fått 55 ERC Grants, dette gjør at UiO holder et høyt europeisk nivå.

Faglig eksellens og profesjonelt støtteapparat

UiOs gode resultater innen ERC skyldes først og fremst høy faglig kvalitet på forskningen, men også et administrativt støtteapparat både sentralt og på fakultetene som er profesjonelt og som bidrar med råd og koordinering i søknadsprosessen.

Tusen takk for innsatsen – til alle forskerne og deres støttespillere!

Av Svein Stølen
Publisert 29. nov. 2018 12:00 - Sist endret 3. des. 2018 11:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO