Lucy Smiths hus - bygningsfakta

Bygningen er Universitetssenterets dominerende bygning, og et av Blinderns mest markante høyhus, i visuell kontakt med både Øvre og Nedre Blindern. Den ligger vest for Kristian Ottosens hus i den sydvestre delen av Øvre Blindern og ikke i direkte tilknytning til Blindern-aksen. Hovedinngangen er i dag fra østsiden mot Kristian Ottosens hus, den var tidligere fra plassen mot nord.

Planløsning og interiør

Høyblokk med kvadratisk plan i 10 etasjer. Etasjene nås fra trapperommet i bygningens midtkjerne med to trapper og 3 heiser. Rundt midtkjernen i kontoretasjene er det korridor på alle sider med kontorer og møterom ut mot fasaden. 1. etasje inneholder vestibyle- og resepsjonsfunksjoner, 2.–9. etasje er rene kontoretasjer. 10. etasje inneholder møterom og kantine, og hele etasjen har et sammenhengende originalgulv av tegl, lagt i solmønster. Huset er forbundet med Kristian Ottosens hus (BL02) gjennom en felles underetasje.

Fasader og eksteriør

1. og 10. etasje er inntrukket med glassfasader og synlige søyler. 10. etasje har større etasjehøyde og en terrassebrystning av rød tegl. 2.–9. etasje har sammenhengende vindusbånd og teglforblendete brystninger. Vinduer med teakkarmer.

Konstruksjon

Bygningen har betongdekker, en bærende kjerne med trapperom og heissjakter, betongsøyler i en indre og en ytre søylerekke med modulavstand 5x5 meter.

Kommentar

Eksteriøret er godt bevart, men interiører og planløsninger er endret ved flere ombygginger i alle etasjer, delvis med gjenbruk av originale bygningselementer som kontorskillevegger, dører og lysarmaturer. Av særlig interesse er 10. etasje med originalgulv.

Tilstandsvurdering

Bygningen er ombygd og oppgradert etasje for etasje, enkelte etasjer gjenstår. Det er behov for oppgradering av tekniske anlegg.

Annet

Bygningen har samme bygningsnummer som BL02 i GAB-registeret.

Bygningshistorikk

1964 Bygningen ble ferdigstilt og overlevert til bruk den 1. april.
1987 Ombygging av 10. etasje: møterom og ny kantine.
1987 Nye heiser.
1990-årene Etasjevise ombygginger med endrete planløsninger.
1990 Ombygging av 1. etasje: opprinnelig inngang på nordsiden ble flyttet til østsiden.
1994 Ombygging av underetasjen med nye rømningsveier og utvidelse av budsentralen (Anker & Hølaas AS).
1995 Ombygging av 9. og 10. etasje (4B arkitekter AS): møterom og kantine, opprinnelig teglgulv avdekket og istandsatt.
2009 Ombygging av 1. etasje med vestibyle.
2009/10 Nye heiser.

Galleri - Lucy Smiths hus
Publisert 18. mai 2011 09:03 - Sist endret 7. okt. 2014 15:01