English version of this page

Gydas vei 8

Inngangspartiet til Gydas vei 8. (Foto: Tove Larsen, UiO)

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 5 etasjer som er tilgjengelige for alle.
  • Parkering: Det er 1 tilrettelagt parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngangen.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er sydvendt og er godt tilrettelagt.
  • Heis: Det er 2 heiser i bygningen. Heisen i hovedvestibylen har en gulvflate på 1,10 x 140 m. Den andre heisen har guvflate 1,3 x 1,3 m. Kan ikke benyttes på egenhånd av en rullestolbruker.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 HC-toaletter, i 1. og 4. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i auditorium 174.
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 17. juli 2017 13:03