English version of this page

Chateau Neuf

Adresse: Slemdalsveien 15

Google Maps

Åpne kart i Google Maps

Åpningstider

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 6 etasjer som er tilgjengelige for alle. Det er 9 etasjer, de 3 øverste etasjene leies ut til andre.
  • Parkering: 2 tilrettelagt parkeringsplasser for bevegelseshemmede 15 m fra hovedinngangen.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er sydvendt og er godt tilrettelagt.
  • Heis: Det er 2 heiser i bygningen. Heisen i hovedvestibylen betjenes av publikum, og har en gulvflate på 1,53 x 1,8 m. Den andre heisen som betjenes av de ansatte, har guvflate 1,9 x 2,2 m.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 HC-toaletter. to i kjelleren, ett i 1.etasje og ett i 2. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.

Om bygningen

Plantegninger (romoversikt)

Adresse:
Slemdalsveien 15

Gnr./Bnr.:
038/0287 og 0289

Eid av UiO

Bruttoareal:
10.126 m²

Driftsområde:
Nedre Blindern

Bygningskode:
BL38

Energiattest:

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 7. nov. 2019 15:39