English version of this page

Blindernveien 11

Oversiktskart over Blindern

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Reise til Blindernveien 11

I bygningen

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har to etasjer. Begge etasjene er tilgjengelige for alle.
  • Parkering: Parkeringsplasser for bevegelseshemmede i Blindernveien
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er sydvendt og er godt tilrettelagt.
  • Heis: Det er 1 plattformheis i bygningen. Den er montert i hovedtrappen mellom 1. og 2. etasje. Den er vanskelig å benytte alene.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 HC-toaletter. Ett i 1. etasje og ett i 2. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen.

Om bygningen

Plantegninger (romoversikt)

Adresse:
Blindernveien 11

Gnr./Bnr.:
046/0099

Leid

Bruttoareal:
1.679 m²

Driftsområde:
Øvre Blindern

Bygningskode:
BL30

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 7. nov. 2019 15:39