Farmasibygningen - bygningsfakta

Farmasibygningen ligger sentralt i nordre delen av Nedre Blindern, øst for hovedaksen. Den ligger vis-à-vis Helga Engs hus (BL20), og plassen mellom bygningene, Studenttorget, markerer overgangen fra Sem Sælands vei og tverraksen i øst-vestlig retning, til hovedaksen i nord-sydlig retning. Hovedinngangen er lagt til sydsiden mot tverraksen, og en sideinngang med handicapadkomst finnes i fasaden mot sydøst.

Planløsning og interiør

Farmasibygningen er en 4 etasjer høy blokk med kvadratisk plan og et indre gårdsrom. Inngangspartiet mot syd er inntrukket med en monumental ellipseformet hovedtrapp i forlengelsen av inngangsaksen. Inn mot bakgården på vest- og østfløyens alle etasjer løper en korridor med adkomst til laboratorier, kontorer og undervisningsrom ut mot ytterfasaden. I nordenden av korridorene i 1. etasje er det to mindre innganger og bitrapper til alle etasjer. Korridorene leder til nordfløyen hvor det i de nedre etasjene er store, gjennomgående laboratorier. I 3. og 4. etasje var det tidligere et auditorium, nå ombygget til kontorarealer. Vestibylen, hovedtrapp, korridorer og vindusbrett er belagt med skifer, og de fleste laboratoriene og kontorene har parkett.

Fasader og eksteriør

Fasadene er forblendet med tegl. Mot vest og øst er det en rekke trefagsvinduer i de tre nederste etasjene, symmetrisk fordelt på hele fasadene. Nordfasadens midtdel har vindusbånd på de to nederste etasjene, frittstående vinduer på 3. etasje og en konveks bue med vinduer på 4. etasje. Buen markerte de øverste rekkene i det auditoriet som i dag er fjernet. Sidepartiene er uten vinduer. På hovedfasaden mot syd er det en monumental portal og vindusbånd samlet mot midten på de tre nederste etasjene. Toppetasjen er på alle fasader markert med mindre tofagsvinduer. Sokler er i grågrønn labradorstein, portalen av hvit størengranitt, og vindusbåndene er oppdelt av vertikale profiler i lys granitt. Alle vinduer er nå av aluminium bortsett fra et originalt stålvindu i trapperommet.

Konstruksjon

Bygningen har betongdekker og -dragere med bærende ytter- og korridorvegger. Alle gulv er oppforet.

Tilstandsvurdering

Det er behov for utskifting av teknisk anlegg. Fasadene i det indre gårdsrommet er rehabilitert, og enkelte rom er oppgradert, bl.a. er vestibylen og hovedtrappen brannsikret og rehabilitert. Vinduene ble skiftet rundt 1990.

Kommentar

Farmasibygningen er den eldste universitetsbygningen på Blindern. Bygningen har høy materialkvalitet og er av stor historisk og arkitekturhistorisk betydning. Gårdsrommet er tilbakeført til opprinnelig fargesetting. Vestibylen og hovedtrappen er restaurert med opprinnelige farger og lysarmaturer, bl.a. en original lysekrone. I trapperommet er også det ene gjenværende, originale stålvinduet gjenåpnet og restaurert. I 3. etasje finnes en studiesamling med original innredning. UiOs planer er å flytte Farmasøytisk institutt til Gaustadbekkdalen og renovere bygningen til generell universitetsvirksomhet.

Annet

Farmasibygningen er et resultat av arkitektkonkurransen i 1926, og den første universitetsbygningen som ble oppført på Blindern. Fasadene har et modernistisk uttrykk, men var først tenkt i nyklassisistisk stil.

Bygningshistorikk

1932 Farmasibygningen ble tatt i bruk.
1980-tallet Auditoriet i 3. og 4. etasje ble ombygget til kontorarealer (Sigmund Amundsen Arkitekt MNAL).
1992-2004 Flere ombygginger og oppgraderinger.
2001 Bygningens indre gårdsrom ble pusset opp og vinduet i trappen mot gårdsrommet ble gjenåpnet i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU. Dette er bygningens eneste originale vindu. Ny heis ble installert, nye toaletter ble etablert og div. laboratorieområder rehabilitert (Leif Olav Moen Arkitektkontor AS).
2004 Brannsikring og restaurering av vestibyle, bl.a. ble nye branndører spesialtegnet etter originaltegninger (arkitekt Dyrø og Moen AS).

Bildegalleri - Farmasibygningen
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 16. jan. 2020 09:37