Svein Rosselands hus - bygningsfakta

Svein Rosselands hus ligger i den vestre delen av Nedre Blindern, og er fond i Nedre Blinderns øst-vestakse. Hovedinngangen er sentrert til denne aksen på bygningens østside.  

Planløsning og interiør

Svein Rosselands hus er satt sammen av to bygningsvolumer; en rektangulær toetasjes blokk som strekker seg i syd-nordretning, og en mindre høyblokk på tre til fem etasjer, sentrert på bygningens vestside. Lavblokkens planløsning er symmetrisk med et monumentalt trappeanlegg i midten av bygget, en enkeltkorridor mot vestfasaden i hele husets lengderetning og en rekke kontorer og undervisningsrom mot øst. Høyblokkens 3., 4. og 5. etasje var tegnet som Rosselands private leilighet, men er i dag omdisponert til kontorarealer. Bygningen har verken heis eller adkomst for bevegelseshemmede. I vestibylens 1. og 2. etasje er gulv og hovedtrapperom med repos belagt med Oppdalsskifer og Valdresskifer. Hovedtrappen har rekkverk både i jern og bronse. Bitrappene mot syd og vest har rekkverk av jern, med håndløpere av bjørk. Gulvet er meislet betong. Deler av gulvet i den opprinnelige boligdelen er belagt med parkett. Innvendig er murvegger og betonghimling finpusset, mens korridordørene er finert. Enkelte vindusbrett har Oppdalsskifer.

Fasader og eksteriør

Fasadene er forblendet med tegl. Lavblokkens østfasade fremstår som symmetrisk fra Halvor Blinderns plass og tverraksen. Øst- og vestfasadene har to rekker med vindusbånd, mot nord er hele fasaden forblendet med tegl, sydfasaden er avsluttet med et buet trapperom med vindusbånd på toppetasjen. Høyblokken er friere i sitt uttrykk, med inngang til den opprinnelige privatboligen på vestsiden, markert med et vertikalt glassparti, asymmetrisk plasserte vinduer, vindusbånd og inntrukne terrasser på 3. og 4. etasje mot syd. Hvit størengranitt er brukt i detaljer som gerikter og gesimser. Granittsokkelen mot gårdsplassen er i grågrønn labradorstein. Rekkene med vindusbånd er atskilt av grønne, keramiske fliser. Vinduene er av stål.

Konstruksjon

Bygningen har betongdekker, bærende betongsøyler og korridorvegger.

Tilstandsvurdering

Bygningen er rehabilitert i samarbeid med Riksantikvaren. Hoveddelen har ikke ventilasjonsanlegg, men et tidligere verksted i underetasjen er ombygd til studentarbeidsrom, og i tilknytning til dette er det etablert nytt ventilasjonsrom for disse nye lokalene.

Kommentar

Bygningen har høy arkitektur- og kulturhistorisk verdi. Bygningen er godt bevart, selv om professorleiligheten er blitt omdisponert til kontorer og møterom. Deler av interiøret er tilbakeført til original stand, slik som vestibyle og hovedtrapperom og auditoriet i 2. etasje, som er det best bevarte på Blindern fra 1930-tallet, bl.a. med originale belysningsarmaturer som er istandsatt og ombygd.

Annet

Svein Rosseland ble professor i 1928 og ønsket et nytt astrofysisk institutt på Blindern. Etter en donasjon fra Rockefeller Foundation ble planene virkelighet, og instituttet med Rosselands privatbolig stod ferdig i 1934. Med ønske om en rask byggestart, og for å sette utbyggingen av Nedre Blindern inn i sin helhet, var det praktisk at man overlot oppdraget til de tidligere prisvinnerne og ikke utlyste en separat arkitektkonkurranse.

Bygningshistorikk

1934 Astrofysisk institutt stod klart til innflytting den 1. mai.
1999 Alle originale vinduer ble rehabilitert etter retningslinjer fra Riksantikvaren.
2002 Rehabilitering av kontorer og fellesarealer, tele- og dataanlegg og nytt elektrisk anlegg. Brannsikring utbedret ved oppgradering av brannskiller og utbedring / etablering av rømningsveier, nytt brannalarmanlegg (arkitekt Dyrø og Moen AS).

Galleri - Svein Rosselands hus
Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 7. okt. 2014 15:01