English version of this page

HC-parkering

P-plassar med handikapsymbol gjeld for funksjonshemma med offentleg godkjent parkeringsløyve. 

HC-parkering

Du treng ikkje noko i tillegg til eit offentleg godkjent parkeringsløyve.

Finn HC-parkering

Du finn informasjon om HC-parkering ved kvar enkelt bygning på bygningas nettside under Tilgjengelighet

Publisert 22. des. 2017 10:28 - Sist endra 17. juni 2022 13:05