English version of this page

Ladestasjonar for elbilar

Det er fleire ladestasjonar for elbilar på universitetet sitt område. Lading er gratis, men ladestasjonene er ikkje for hybridbilar.

EL-bil

Ladeplassar på Blindern

Ladeplassar på Gaustad

Slik bruker du plassane

  • Plassane er skilta ”Reservert parkering for elbiler under lading”.
  • Plassane skal berre verte nytta av elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbiler. Anna parkering vil verte bøtelagt med kontrollgebyr.
  • Køyretøy må ha gyldig parkeringsløyve for UiO.

Lading for elbil er eit tiltak som skal bidra til eit betre miljø. Vi oppfordrar brukarane til berre å nytte plassane ved behov.

Publisert 10. juli 2017 15:02 - Sist endra 8. nov. 2019 13:48