English version of this page

Ladestasjonar for elbilar

UiO har fleire ladestasjonar for tilsette som køyrer elbil. Lading er gratis. Ladestasjonene er ikkje for hybridbilar.

elbil

Ladeplassar på Blindern

Ladeplassar på Gaustad

Slik bruker du plassane

  • Plassane er skilta ”Reservert parkering for elbiler under lading”.
  • Plassane skal berre verte nytta av elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbiler. Anna parkering vil verte bøtelagt med kontrollgebyr.
  • Køyretøy må ha gyldig parkeringsløyve for tilsette ved UiO.
Publisert 10. juli 2017 15:02 - Sist endra 10. aug. 2020 13:48