English version of this page

Ladestasjonar for elbilar

UiO har fleire ladestasjonar for tilsette som køyrer elbil. 

Lading er gratis på dei godkjende ladarane. Ladeplassane er berre for elbilar, ikkje hybridbilar. Det er forbode å lade i andre kontaktar på UiO, enn dei som er nemde på denne sida.

Ladeplassar på Blindern

Ladeplassar på Gaustad

Slik bruker du plassane

  • Plassane er skilta ”Reservert parkering for elbiler under lading”.
  • Plassane skal berre verte nytta av elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbiler. Anna parkering vil verte bøtelagt med kontrollgebyr.
  • Køyretøy må ha gyldig parkeringsløyve for tilsette ved UiO.

Meld fra om skader, mangler og behov

Spørsmål om ladestasjonene eller melding om feil og skader.

Send melding eller se dine saker

Publisert 10. juli 2017 15:02 - Sist endra 3. okt. 2022 15:19