English version of this page

Reglar for feilparkering og bøter

Parkering på universitetetsområda er regulert etter standardvilkåra for privat parkeringshåndheving, sjå forskrifta for parkering (lovdata.no).

Parkering er berre tillate på oppmerka plassar. Det er ikkje tillate å parkere innanfor bommane på campusområdet. Reglementet gjeld i tida frå kl. 8-16 måndag til fredag.

Satsar for bøter

  • Feilparkering på gjesteparkeringsplass eller om du ikkje betalar på betalingsplass: 300 kr
  • Hvis du manglar, har feil eller utgått parkeringsoblat: 600 kr
  • Feilparkering på parkeringsplassar for forflyttigshemma: 900 kr
  • Parkering meir enn 48 timer: 600 kr
  • Parkering som hindrar ferdsel eller utrykningskøyretøy: inntauing

Skal du klage på bot?

  • Klage på parkeringsgebyr: Logg inn på kontrollavgift.no
  • Klagen må innehalde namn, adresse, registreringsnummer på motorvogna og kontrollavgiftsnummeret. Klagen må vere motteken seinast tre veker etter at gebyret vart skrive ut.

Inntaua bil?

Har du spørsmål om inntaua bilar på parkeringsplassane på UiO, kontakt: EuroPark AS, tlf. 815 32 132, heile døgnet.

Publisert 16. okt. 2017 11:01 - Sist endra 25. mars 2018 00:29