English version of this page

Parkering ved UiO

Skal du parkere på UiOs parkeringsplassar, må du registrere deg i parkeringsappen Apcoa Flow som du lastar ned i App Store eller Google Play. Alternativt kan du registrere deg på Apcoas hjemmeside eller bruke betalingsautomat. Oblatar og fysiske parkeringsbevis gjeld ikkje lenger ved UiO. Makstid for parkering er 48 timar.

Student

Som registrert student kan du parkere på plassar merka S.

Gjestar

Gjestar kan parkere på plassar med betalingsautomat.

Tilsett

Tilsette kan parkere på plassar merka A.

Parkere på HC-plass

HC-ikonPlassar med handikap-symbol gjeld for deg som har HC-kort frå kommunen.

Lade elbil

elbil-ikonSjå kor du finn ladestasjonar for elbiler og korleis du brukar plassane.

Parkere sykkel og MC

Motorsykkel-ikonFinn parkering til sykkelen din.

Parkeringsplassar

Oversikt over parkeringsplassar for tilsette og besøkande.

    Betale eller klage på bot

    Reglar for feilparkering og bøter.

    Inntaua bil?

    Har du spørsmål om inntaua bilar på parkeringsplassane på UiO, kontakt Apcoa Parking, tlf. 22 05 75 00 heile døgnet.

    Vennligst meld frå til parkering@eiendom.uio.no om du opplever utfordringar eller har spørsmål knytta til parkeringsløysinga.