English version of this page

Parkering ved UiO

Alle som parkerer på UiO må registrere seg i parkeringsappen Apcoa Flow, på Apcoas heimeside eller bruke betalingsautomat. Makstid for parkering er 48 timar.

Tilsett

Tilsette med parkeringsløyve kan parkere på plassar merka A. Løyvet gjeld i eit år.
Slik aktiverer og fornyar du parkeringsløyvet.

Student

Studentar med parkeringsløyve kan parkere på plassar merka S. Løyvet gjeld i eit år. Slik aktiverer og fornyar du parkeringsløyvet.

Gjest

Gjestar kan parkere på plassar med betalingsautomat. 

Kart

Parkeringsplassar

Oversikt over parkeringsplassar for tilsette og besøkande.
Studentparkering finst bak Frederikkebygningen og nedanfor Geologibygningen.

Parkere på HC-plass

HC-ikon

Plassar med handikapsymbol gjeld for deg som har HC-kort frå kommunen.

Lade elbil

Ikon elbil

Sjå kor du finn ladestasjonar for elbiler og korleis du brukar plassane.

Sykler, bygning, overbygg, stolper, trær, gangvei

Sykkel og MC

UiO har lagt godt til rette for at du kan sykle til studier og jobb, anten du sykler med eigen sykkel og parkerer i eit av dei 3 000 sykkelstativa, eller om du vel bysykkel. På Blindern er det 12 oppmerka plassar for MC.

Betale eller klage på bot

Inntaua bil?

Kontakt Apcoa Parking (apcoasupport.no)
tlf. 22 05 75 00 heile døgnet.

Kontakt

Innloggingsproblemer i Apcoas løysinger: Kontakt Apcoa kundeservice på e-post eller ring 22 05 75 00.

Spørsmål om parkering ved UiO: Kontakt Eigedomsavdelinga