English version of this page

Parkering ved UiO

Fra 1. juni 2019 gjeld ikkje lenger oblatar og fysiske parkeringsbevis ved UiO. Skal du parkere på UiOs parkeringsplassar, må du registrere deg i parkeringsappen Apcoa Flow  som du lastar ned i App Store eller Google Play. Alternativt kan du registrere deg på Apcoas hjemmeside eller bruke betalingsautomat. Makstid for parkering er 48 timar.

Student

Som registrert student kan du parkere på plassar merka S.

Gjestar

Gjestar kan parkere på plassar med betalingsautomat.

Tilsett

Tilsette kan parkere på plassar merka A.

Parkere på HC-plass

HC-ikonPlassar med handikap-symbol gjeld for deg som har HC-kort frå kommunen.

Lade elbil

elbil-ikonSjå kor du finn ladestasjonar for elbiler og korleis du brukar plassane.

Parkere sykkel og MC

Motorsykkel-ikonFinn parkering til sykkelen din.

Betale eller klage på bot

Reglar for feilparkering og bøter.

Inntaua bil?

Har du spørsmål om inntaua bilar på parkeringsplassane på UiO, kontakt Apcoa Parking, tlf. 22 05 75 00 heile døgnet.

Vennligst meld frå til parkering@eiendom.uio.no om du opplever utfordringar eller har spørsmål knytta til den nye parkeringsløysinga.