English version of this page

Parkering for studenter

Som registrert student kan du parkere gratis på parkeringsplassar merka S (student).

Skal du parkere på UiOs parkeringsplassar, må du registrere deg som UiO-brukar i parkeringsappen Apcoa Flow som du lastar ned i App Store eller Google Play. Du kan òg registrere deg på Apcoas heimeside. Oblater og fysiske parkeringsløyve gjeld ikkje lenger ved UiO.

Slik aktiverer du parkeringsløyvet

 • Last ned parkeringsappen Apcoa Flow i App Store/Google Play eller gå inn på Apcoas hjemmeside. Appen er ikkje støtta av Windows Phone. 
 • Opprett brukar hos Apcoa. 
 • Klikk deg vidare på Meny - Fordelsparkering - Registrer fordelsparkering - Universitet og høgskuler - UiO. Her logger du deg på med UiO-brukarnamn og -passord (Feide). 
 • Registreringa er komplett når det dukkar opp ein beskjed om at fordelsparkering er registrert.
 • Under fana Fordelsparkering kan du sjå detaljar om kva for ei sone du har tilgang til, utløpsdato på fordelsparkeringa og kva for ein bil fordelen er registrert på.
 • Med denne elektroniske løysinga er parkeringsløyvet knytt til deg som person. Du kan registrere fleire bilar, men fordelen av å parkere gratis kan berre nyttast på ein bil av gangen. Du må difor passe på at bilen du til kvar og ein tid nyttar, er han som er registrert med fordelsparkering. 
 • Studentar må ha betalt semesteravgift for å få fordelsparkering. 
 • Du treng ikkje gå inn i appen og starte parkeringa kvar gång du skal parkere. Når du har registrert ei fordelsparkering, gjeld ho i eitt år frå registreringsdato. Du ser i appen kor lang tid du har igjen før registreringa må fornyast.
 • Merk deg kvar for ein sone (gruppe A, S, R eller E) du har tilgang til. 

Personvern

 • Ved innlogging via Feide blir data om UiO-tilknytinga di henta, og ingen andre personopplysningar.
 • For statistiske formål blir anonymiserte data delt med UiO.  
 • Bruk av data er regulert i ei eige databehandleravtale mellom UiO og Apcoa Parking Norway.
 • OBS! Når fordelsparkeringa di går ut, er du framleis registrert som brukar i Apcoa inntil du avregistrerer deg i appen eller på nettsida. 
 • Alle personopplysningane om deg blir sletta når du avregistrerer deg. Du kan når som helst velje å avregistrere brukaren din i Apcoa.

Kva betyr skilta?

 • A-plasser kan nyttast av bilar med fordelsparkering A, R og E.
 • S-plasser kan benyttes av bilar med fordelsparkering S, R, og E.
 • R-plasser kan benyttes av bilar med fordelsparkering R.
 • Handikap-plassar er forbeholdt bilar med kommunal parkeringsløyve for funksjonshemma.

Parkeringskart

Sjå parkeringskart over mellom anna Blindern

Reglar for parkering og bøter

Sjå reglar for feilparkering og bøter

Studentar kan parkera på A-plasser i helgane og på heilagdagar.

 

Meld frå til parkering@eiendom.uio.no om du opplever utfordringar eller har spørsmål knytta til parkeringsløysinga.

Publisert 16. okt. 2017 10:49 - Sist endra 8. jan. 2020 13:32