Møte nr. 5/2015 i universitetsstyret (ekstraordinært styremøte)

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Høringssak

Saksnr. 2015/8558

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar det vedlagte høringssvaret med de kommentarene som framkom i møtet.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Eventuelt


Publisert 3. aug. 2015 12:50 - Sist endret 14. aug. 2015 14:23