Møte nr. 6/2015 i universitetsstyret (styreseminar)

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2015 og 5/2015

Protokoller godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Oppfølging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)

Saksnr. 2013/15285

Det vises til eget program for styreseminaret hvor denne saken vil være et bakgrunnsdokument.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Redegjørelse for sikkerhetsbrudd i DUO

Saksnr. 2015/10326

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Eventuelt


Publisert 9. sep. 2015 11:16 - Sist endret 28. sep. 2015 16:31