Protokoll fra møte nr. 3/2018 i universitetsstyret - ekstraordinært møte

Møtet ble satt 30. april 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 10.45, møterom 921, 9. etasje, Lucy Smiths hus, Blindern

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Farooq Akram, Anne-Marie Engel (deltok pr telefon), Idar Kreutzer (deltok pr telefon) og Elisabeth B. Kvalheim (deltok pr telefon).

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo (deltok pr telefon)

Fra administrasjonen: Tove Kristin Karlsen, Pål Vegard Pettersen og Lars Flønes Ravn.

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1 og D-sak 1

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Delsvar til KD vedr. "forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler"

Saksnr. 2018/3556

Rektor Svein Stølen orienterte om høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og innledet til diskusjon. Universitetsledelsen ferdigstiller UiOs høringssvar med utgangspunkt i innspillene fra styret.

Andre del av høringen tar for seg forenkling og forbedring av målstrukturen. Dette settes opp som sak på styremøtet 19. juni 2018.

Saksdokumenter:


Saker behandlet i lukket møte

Ordinære saker


O-SAK 1 Eventuelt

Det var ingen saker.

    Publisert 14. mai 2018 15:11 - Sist endret 23. mai 2018 14:50