Møte nr. 3/2018 i universitetsstyret (ekstraordinært styremøte)

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Delsvar til KD vedr. "forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler"

Saksnr. 2018/3556

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Eventuelt


Publisert 23. apr. 2018 14:49 - Sist endret 23. mai 2018 14:51