English version of this page

Valg av midlertidige vitenskapelig tilsatte til Universitetsstyret 2020

Valgperioden for universitetsstyrerepresentanter for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte er ett år.

Slik foregår det

  • Stemmerett ved dette valget, og dermed også rett til å foreslå kandidater og rett til å være kandidat, er midlertidige vitenskapelig ansatte med minst 50 %-stilling eller midlertidig stilling som professor II.
  • Det skal velges én representant og to vararepresentanter.
  • Valget gjelder for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.
  • Valget varer i år fra 1. juni kl. 08.00 til 6. juni kl. 24.00.
  • Forslag på kandidater må være valgstyret i hende senest 18. april kl. 24.00.
  • Forslaget sendes inn skriftlig fortrinnsvis gjennom nettskjema eller pr. e-post til valgsekretariatet@admin.uio.no.
  • Det må stå minimum én forslagsstiller bak hver kandidat. Inntil de 20 første forslagsstillerne bak en kandidat kunngjøres samtidig med offentliggjøring av kandidaten.
  • For varamedlemmene gjelder krav om kjønnsmessig balanse, se valgreglementets § 16.
Publisert 4. mars 2020 17:39 - Sist endret 7. apr. 2020 10:39