Adgang til UiOs bygninger på helligdager

Alle bygninger er lukket på helligdager og i høytider. Ansatte og studenter har adgang til bygningene med adgangskort og kode.

Som helligdager regnes: 1. nyttårsdag, påske, Kristi himmelfartsdag, pinsen og julen.

I henhold til Lov om helligdager og helligdagsfred gis det ikke adgang til bygningene i forbindelse med ekstraordinære aktiviteter som f.eks seminarer, konferanser eller studentsosiale arrangementer på disse dagene. Dette gjelder også for dagene i påskeuken og i romjulen.

Arrangementer i tilknytning til 1. og 17. mai tillates i begrenset omfang etter søknad til servicetorget@eiendom.uio.no

For universitetsmuseene gjelder egne regler og åpningstider.

Publisert 22. apr. 2014 10:37 - Sist endret 24. juli 2018 13:06