Regelverk for søkere og studenter

Regelverket finnes i forskrifter og retningslinjer fastsatt av UiO selv og i forskrifter fra Kunnskapsdepartementet (KD) og andre nasjonale myndigheter. 

Uh-loven, forvaltningsloven og offentleglova

Opptak

Studier og eksamener

Kvalitetssikring

Skikkethetsvurdering

Lærerutdanning

Helsepersonelloven

Internasjonale avtaler

Retningslinjer fastsatt av Universitetet i Oslo

Publisert 18. mars 2016 11:04 - Sist endret 6. jan. 2022 14:53