English version of this page

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder. Derfor arbeider UiO kontinuerlig med å videreutvikle kvaliteten i utdanningene og læringsmiljøet.

Foto: Marius E. Hauge, UiO

Kvalitetssystemet angir de felles rammene for kvalitetsarbeidet ved UiO. Kvalitetssystemet består av en felles systembeskrivelse og rutiner på UiO-, fakultets- og instituttnivå. 

Med jevne mellomrom vil studenter og ph.d.-kandidater bli bedt om å gi tilbakemeldinger på emner og program. Slike evalueringer inngår i UiOs systematiske arbeid for å gjøre utdanningene bedre for nåværende og framtidige studenter og ph.d.-kandidater.

Systembeskrivelse

UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt av universitetsstyret i 2004. Gjeldende utgave ble vedtatt 8. desember 2020.

Dersom du har behov for å se systembeskrivelsen før revisjonen, er den tilgjengelig her.

Si fra om læringsmiljøet

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø og trenger ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når noe må forbedres. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

 

Publisert 21. mars 2016 10:43 - Sist endret 11. des. 2020 14:30