English version of this page

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder. Derfor arbeider UiO kontinuerlig med å videreutvikle kvaliteten i utdanningene og læringsmiljøet.

Foto: Marius E. Hauge, UiO

Med jevne mellomrom vil studenter og ph.d.-kandidater bli bedt om å gi tilbakemeldinger på emner og program. Slike evalueringer inngår i UiOs systematiske arbeid for å gjøre utdanningene enda bedre for nåværende og framtidige studenter og ph.d.-kandidater.

Kvalitetssystemet angir minimumskravene for evaluering av studieprogram, emner og vurdering ved UiO.

Systembeskrivelse

UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt av universitetsstyret i 2004. Gjeldende utgave ble vedtatt 10. mars 2015.

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra studentene for å bli bedre. De kan velge å si fra muntlig eller skriftlig.

 

Publisert 21. mars 2016 10:43 - Sist endret 29. mars 2016 10:00