Taushetsplikt for studenter

På studieprogram med praksis har du taushetsplikt om opplysninger du kan få om for eksempel pasienter eller elever i praksisperiodene. Du bekrefter at du har gjort deg kjent med dette i Studentweb.

Hjemmel for kravet om taushetsplikt

Kravet om taushetsplikt for studenter står i universitets- og høyskoleloven § 4-6:

«En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.»

Taushetsplikten gjelder livet ut, også etter at du er ferdig på studiet. Det er heller ikke lov å bruke opplysningene i senere virksomhet eller arbeid for andre.

Av praktiske årsaker håndterer UiO taushetserklæringen i Studentweb. Du bekrefter at du har gjort deg kjent med reglene samtidig med at du registrerer deg.

Reglene som gjelder for yrkesutøvere

Taushetsplikt for studenter er mest aktuelt i helseutdanninger, lærerutdanninger og pedagogiske fag. Det kan imidlertid være aktuelt også i andre fag med praksis.

Studenter har den samme taushetsplikten som dem som arbeider på vedkommende fag, for eksempel leger, lærere, tannleger eller psykologer. Du får mer informasjon om hvilke krav som gjelder fra studieprogrammet ditt.

Konsekvenser ved brudd på taushetsplikten

Brudd på taushetsplikten kan føre til utestenging fra studier med klinisk undervisning og praksisstudier og tap av retten til å gå opp til eksamen i disse studiene ved norske universiteter og høyskoler i inntil tre år.

Taushetsplikten gjelder selv om du ennå ikke har signert taushetserkæring eller godkjent den i Studentweb.

 

Publisert 27. nov. 2017 10:41 - Sist endret 27. nov. 2017 10:44