Perspektivmelding 2017 - Innvandring og integrering

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, kan få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

  • Hvordan bør velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon?
  • Hvordan får vi innvandrere godt integrert i arbeidsmarkedet?
  • Påvirker slike endringer blant arbeidstakerne produktivitetsutviklingen?
  • Hva kan vi lære av erfaringer fra våre naboland?

Program

11:15 Registrering. Kaffe/te og frukt

12:00 Åpning (PDF) ved finansminister Siv Jensen

12:10 Langsiktige konsekvenser av høy innvandring – hvilke utfordringer  møter vi? (PDF) 
          Grete Brochmann, professor, UiO,  og leder av Brochmann II-utvalget

12:30 Svenske erfaringer (PDF) 
          John Hassler, professor Universitet i Stockholm,leder av det svenske finanspolitiske rådet

13:00  Danske erfaringer (PDF) 
           Torben M. Andersen, professor Århus Universitet, medlem av Brochmann I-utvalget

13:30 Pause

13:45 Tre kortere innlegg:
           - Migrasjon i et statsvitenskapelig perspektiv.
             Øyvind Østerud, professor, statsvitenskap, UiO
           - Innvandring, radikalisering og terrorisme – hva vet vi?
             Thomas Hegghammer, forsker ved Forsvarets Forsknings-institutt
           - Politiske svar på utfordringene innvandringen skaper
             Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita

14:20 Paneldebatt med spørsmål fra salen. Deltakere er de seks  innlederne.

14:55 Oppsummering ved finansminister Siv Jensen.

15:00 Slutt

Program (pdf)


Påmelding

Seminaret er åpent for alle, uten deltakeravgift.

Påmelding til seminaret

Seminaret er på grunn av stor pågang flyttet til Sophus LIes Auditorium på Blindern


Bakgrunn

Regjeringen skal legge fram en ny perspektivmelding i 2017. Som en del av arbeidet med meldingen avholder Finansdepartementet seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi og for videreføring av de norske velferdsordningene. Dette seminaret er det tredje i rekken og arrangeres i samarbeid med Partnerforum som et åpent aktualitetsseminar.

Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, vil kunne få betydelige samfunns-økonomiske konsekvenser. Hvordan kan innvandrere integreres godt i vårt arbeidsmarked? Hvordan bør velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon? Hvordan vil endringene blant arbeidstakerne påvirke produktivitetsutviklingen? Seminaret vil drøfte disse spørsmålene i lys av Norges situasjon og samtidig se nærmere på hva kan vi lære av erfaringene i våre naboland


Om bidragsyterne

Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  ved Universitetet i Oslo. Fagfeltet hennes er internasjonal migrasjon, EUs politikkutvikling på innvandrings-området, integrasjonspolitikk i velferdsstater, samt historiske studier av innvandring til Norge. Hun leder for tiden et offentlig utvalg om konsekvenser av innvandring for norsk økonomi og norsk samfunnsutvikling.
John Hassler er svensk økonom og professor ved Universitetet i Stockholm. Forsknings-feltet hans er bl.a. velferdsstaten, velferdsordninger, fordeling, optimal skatt, trygdeordninger, global oppvarming og langsiktig vekst.  Han leder det svenske finanspolitiske rådet og er medlem av komiteen som deler ut Riksbankens pris til minne om Alfred Nobel. PhD fra MIT.      
Torben Magnus Andersen er dansk økonom og professor i økonomi ved Århus Universitet. Fagfeltet hans er velferdsstatens økonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og finans-politikk. Han har ledet Det økonomiske rådet og Velferds-kommisionen i Danmark og er medlem av det svenske finans-politiske rådet og det norske modell- og metodeutvalget. PhD fra CORE, Université Catholique de Louvain, Belgia.
Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap/internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Fagfeltet er særlig demokrati, styreform og regimeendring, geopolitikk og internasjonale konflikter, samt suverenitet og nasjonalisme. Ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2009-11
 
Thomas Hegghammer er forsker ved Forsvarets forsknings-institutt og professor II i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på militant islamisme siden før 11. september 2001 og har skrevet en rekke bøker og artikler om al-Qaida, islamisme i Saudi-Arabia, jihad-ideologier og fremmedkrigere. Han er utdannet ved Oxford og Sciences-Po Paris, har jobbet på Princeton, Harvard og Stanford, og har vitnet i den amerikanske kongressen og det britiske parlamentet.
Kristin Clemet er daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun har en lang politisk karriere som bl.a. stortingsrepresentant, arbeids- og administrasjonsminister og utdannings- og forskningsminister. Hun har også vært viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).
 

Perspektivmelding 2017 - seminarrekke

Seminaret den 7. juni er et samarbeid med Finansdepartementet, og inngår som nr. 3 i en seminarrekke med innspill til Perspektivmeldingen 2017. Øvrige seminarer:

22. januar 2016: Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med? Finansdepartementets åpningsseminar.

31. mars 2016: Utfordringer som følge av aldringen i befolkningen  Frokostmøte i samarbeid med Partnerforum

September 2016: Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?

Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv som følge av lavere oljepris? Hvor omfattende vil de bli og hvor alvorlige er utfordringene? Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling?
Vi vil belyse hvordan lavere oljepriser bør møtes i den økonomiske politikken, hvordan skattepolitikken kan fremme omstilling og vekst, og om vi bør bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris.
Program kommer. Seminaret er planlagt lagt til Stavanger eller Bergen i september 2016.

 

Om Partnerforums aktualitetssseminarer

Partnerforum arrangerer to aktualitetsseminarer i året. Her ønsker vi å bringe inn forskningsmiljøer i møte med fagområder fra forvaltningen for å kommentere dagsaktuelle begivenheter og utdype og nyansere pågående debatter i offentligheten.
Oversikt tidligere aktualitetsseminarer (link).

 

 

 

Emneord: Velferd og helse, Mangfold og likestilling, Forvaltningspolitikk, Demokrati, Økonomi
Publisert 12. apr. 2016 11:36 - Sist endret 10. mai 2017 11:44