2018

Tidligere

Tid og sted: 23. okt. 2018 14:0019:30, Sophus Lies auditorium, Blindern, Universitetet i Oslo

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Tid og sted: 15. mars 2018 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.