Aktualitetsseminarer

Partnerforum arrangerer to aktualitetsseminarer i året. Her ønsker vi å bringe inn forskningsmiljøer ved BI og UiO eller fagområder fra forvaltningen for å kommentere dagsaktuelle begivenheter og utdype og nyansere pågående debatter i offentligheten.

Aktualitetsseminarene er kun åpne for ansatte hos partnerne.

Kommende

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Tid og sted: 2. mars 2022 13:0015:00, Akersgaten 64, aud. "Hovedbølet"

Verdensøkonomien - hvor mye kan gå galt?  Demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? 

Tidligere

Bildet kan inneholde: organisme, gest, plakat, finger, terrestrisk plante.
Tid og sted: 19. jan. 2022 13:0015:30, Domus Bibliotheca

Ekspertene er viktige og de har makt, men hvordan vet vi at det er riktig det de gjør? Et seminar bygget rundt boken The accountability of expertise.

Bilde av alt-blir-bra regnbue i vinduet til HumSam-biblioteket, Blindern
Tid og sted: 25. mai 2021 09:0010:30, webinar

Hvordan vil arbeidslivet være annerledes, hvordan vil vi oppleve overgangen? Partnerforum belyser dette fra individets perspektiv, med fokus på jobb-hjembalansen, og fra organisasjonens perspektiv. 

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Tid og sted: 4. mai 2021 13:0015:00, Webinar

Dagens internasjonale politiske situasjon. Hvordan vil den liberale verdensorden utvikle seg? Hvilke maktendringer preger vår tid? Hvilke avveininger og valg står vi overfor?

Bildet kan inneholde: Fire personer med stresskofferter
Tid og sted: 13. okt. 2020 13:0015:00, Zoom

Ekspertkunnskapens økte betydning i norsk politikk

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Tid og sted: 16. jan. 2020 16:3020:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bildet kan inneholde: kjøretøy, vanntransport, båt, skip, ferje.
Tid og sted: 12. aug. 2019 20:0021:20, MS Sunnhordland, Arendal havn

Valgdebatter på TV skal informere og engasjere velgerne, men lykkes de med det? Retorikkforskere inviterer til vorspiel før kveldens store TV-debatt.

Tid og sted: 27. feb. 2019 16:3019:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, gjerde, piggtråd, nett, metalltråd.
Tid og sted: 16. jan. 2019 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Tid og sted: 23. okt. 2018 14:0019:30, Sophus Lies auditorium, Blindern, Universitetet i Oslo

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Tid og sted: 15. mars 2018 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

Tid og sted: 22. mai 2017 12:0014:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 27. mars 2017 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Stortinget med riksløven
Tid og sted: 13. okt. 2016 12:3015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0015:00, Universitetet i Oslo, Blindern, MERK: Sophus Lies Auditorium

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Tid og sted: 8. sep. 2015 11:3015:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Om det faglige og politiske forholdet mellom departement og direktorat. Skjer det en strukturell endring av dette forholdet?

Tid og sted: 21. apr. 2015 12:2515:30, Akersgt 59 (R5), Auditoriet

Forskning i seg selv gir ikke løsninger på politiske problemer. I saker hvor det er spenninger og verdiuenighet, er det ikke nok med forskningsresultater. Bør man også legge til rette for en annen type diskusjon -- og et sett med muligheter istedenfor én vei?

I så fall: Hva slags konsekvenser gir dette forskere og politikkutformere?

Tid og sted: 16. okt. 2014 12:0015:45, Akersgate 59 (R5), Auditoriet

Hva slags tilnærming bør vi ha til sykefraværsarbeidet for å best mulig kombinere hensyn til en bærekraftig sykelønns- og velferdsordning med målene om et mer inkluderende arbeidsliv? Hvordan jobber vi best med nærværsarbeid på arbeidsplassen? Dette var temaet for aktualitetsseminaret den 16. oktober.

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:0015:15, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Tid og sted: 27. aug. 2013 12:3015:15, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Tid og sted: 13. sep. 2012 12:3015:30, Akersgt. 64-68, NAV, Hovedbølet

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:4515:30, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

Aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer

Tid og sted: 30. nov. 2011 09:3012:00, Kirkegata 18, 3.etg

Om forvaltningens etablering og bruk av kunnskapssentre, tenke-tanker og analyseenheter

Tid og sted: 26. okt. 2011 10:1515:30, hos NAV: aud. Hovedbølet

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Tid og sted: 27. apr. 2011 09:0011:30, Norad, Ruseløkkveien 26

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.