2017

Tidligere

Tid og sted: 22. mai 2017 12:0014:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 27. mars 2017 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.