2022

Kommende

Bokforside
Tid og sted: 28. sep. 2022 08:3010:30, Domus Juridica auditorium 3

Næringslivets verdiskaping består i å utnytte samfunnets knappe ressurser mest mulig effektivt til beste for innbyggernes velferd. Hvordan kan statlige styringstiltak fremme eller hemme utviklingen av et mest mulig bærekraftig næringsliv?

Tidligere

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Tid og sted: 2. mars 2022 13:0015:00, Akersgaten 64, aud. "Hovedbølet"

Vi står midt i det nå: En stormakt som starter krig på det europeiske kontinent, demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? Hvordan vil dette påvirke verdensøkonomien?
 
Foredragene vil bli oppdatert ut fra Russlands angrep på Ukraina.

Bildet kan inneholde: organisme, gest, plakat, finger, terrestrisk plante.
Tid og sted: 19. jan. 2022 13:0015:30, Domus Bibliotheca

Ekspertene er viktige og de har makt, men hvordan vet vi at det er riktig det de gjør? Et seminar bygget rundt boken The accountability of expertise.