Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning?

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

  • Politikk eller forvaltning? En kamparena
  • Forvaltning og politikk i et mediestyrt samfunn - går vi i riktig retning?

 

 

 

Program

14:00

Registrering og enkel bevertning

14:30

Velkommen

14:35

Åpningsforedrag for jubilanten (PDF)
Aase Marthe J. Horrigmo, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15:00

Politikk eller forvaltning? Kamparenaen der sinnelagsetikk møter konsekvensetikk (PDF)
Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities 

15:20

Ønskereprisen: Anti-byråkratiske profesjonsidentiteter blant norske, franske og britiske toppbyråkrater  (PDF)
Marte Mangset, OsloMet

15:40

Hva er nytten av Partnerforum for BI og UiO?
Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI
16:00 Pause med forfriskninger
16:30 Nybrottsarbeid fungerer best på dugnad (PDF)
Hans Christian Holte, skattedirektør
16:50 Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning?
Samtale med Kristin Clemet, leder Civita og Andreas Halse, daglig leder av Svenssonstiftelsen, tidligere leder av Sosialistisk Ungdom.
Samtalen ledes av Jan Erik Grindheim,Civita og Universitetet i Sørøst-Norge
17:20 Forvaltning og politikk i et mediestyrt samfunn - går vi i riktig retning?
Korte innlegg ved Trine Eilertsen, Aftenposten, Kjersti Løken Stavrum, SchibstedArild Aspøy, Stat og styring og Eva Hildrum pensjonist, tidligere departementsråd (PDF av Hildrums  innlegg).
Samtale med innspill fra salen ledet av Jan Erik Grindheim
18:20 Positiv oppmerksomhet som ledelsesverktøy - også i disse Metoo-tider? (PDF)
Fanny Duckert, professor emerita, Universitetet i Oslo
18:50 Bursdagskake og mingling
Etter seminaret går vi ut på Justisen

Med forbehold om endringer.

Påmelding

Gratis inngang - jubileumsarrangementet er åpent for alle.

Påmelding

Om innlederne

Aase Marthe J. Horrigmo ble utnevnt til statssekretær og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2018. Hun kom da fra jobben som politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand kommune. Horrigmo har doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som forsker og senioranalytiker, og har skrevet fast for blant annet Kommunal rapport og Stat og styring. 

 

Jon Gunnar Pedersen er partner i Arctic Securities og har vel 25 års erfaring fra norsk og utenlandsk finansnæring. Han har også en fortid som sporadisk politisk aktiv på ulike nivåer siden midten av 1970-tallet, sist som statssekretær i Finansdepartementet. Han har studier med fordypning i konkurs fra Northeastern University i USA, og sterk historisk breddeinteresse.
 


Politikk eller forvaltning? Kamparenaen der sinnelagsetikk møter konsekvensetikk.
Vi liker å tenke på det norske samfunnet som bygget på arbeidsomhet, konsensus og nøkternhet – med sporadiske avvik av Bør Børson og petroholisme. Men kan utredningsinstruksen og  NOU-tradisjonen stå oppreist mot populisme og sosiale medier? Kan uorganiserte brukere ha noe håp mot velintegrerte produsentinteresser? Og hvor langt er vi fra at offentlig sektor er blitt en selveiende stiftelse med beskatningsrett?

 

 

Marte Mangset er postdoktor ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitet. Marte har en doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er “The discipline of historians: a comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities”. Mangset er spesialisert innen internasjonale sammenlignende kvalitative sosiologiske studier av kunnskap, utdanning og makt. Hun jobber for tiden med en sammenlignende studie av hvilke kunnskaper og ferdigheter som legitimerer byråkratiske lederes makt i Norge, Frankrike og Storbritannia.

Anti-byråkratiske profesjonsidentiteter blant norske, franske og britiske toppbyråkrater?
I intervjuer med ansatte i lederstillinger i sentralforvaltningen i Norge, Frankrike og Storbritannia snakkes det lite om klassiske byråkratiske idealer som forutsigbarhet, rutiner og nøytralitet. Til gjengjeld snakkes det mye om å få ting til å skje, autonomi og makt. Er den klassiske byråkratiske rolleforståelsen i ferd med å endres? Viskes skillelinjene mellom forvaltningsledelsen og politikerne ut?
Tidligere avholdt på Topplederseminaret 2017: Topplederrollen i endring - hvilke nye krav og utfordringer står ledere i departement og direktorat overfor? 

 

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han har tidligere også vært professor ved Norges Handelshøyskole. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og han har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Colbjørnsen har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg. Colbjørnsen er mye brukt som foredragsholder og rådgiver i departementer og etater, og nylig ledet han et utvalg som utredet forslag til ny organisering av tolletaten.

 

Hans Christian Holte er direktør i Skattedirektoratet. Holte er utdannet statsviter og har jobbet med forvaltningsutvikling i ulike roller og i flere sektorer. Han er tidligere direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT, og før dette var han ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Holte har også vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Holte leder nå OECDs nettverk av skattedirektører, hvor 50 land deltar. 

Nybrottsarbeid fungerer best på dugnad: 
Skatteetaten er nå i en radikal omlegging, mot landsdekkende oppgaveløsning om mer risikobasert tilnærming. Om nødvendigheten av samarbeid ved utprøving av nye løsninger i forvaltningsutviklingen.

 

Kristin Clemet er leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister fra 2001 til 2005, og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (1998-2001). Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1990) og stortingsrepresentant (1989-1993). Clemet har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83) og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Clemet er utdannet siviløkonom ved NHH.

 

Andreas C. Halse jobber som daglig leder i Svenssonstiftelsen. Stiftelsen jobber for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i Norge og verden og samarbeider blant annet med LO-forbundet Industri Energi om å dele ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Halse har blant annet bakgrunn som leder i ungdomspartiet til SV. Han skriver fast for Aftenposten under spalten «internrevisjonen» hvor han annenhver uke retter et kritisk blikk på venstresiden i norsk politikk.

 

Trine Eilertsen er politisk redaktør i Aftenposten. Hun kom til Aftenposten fra NRK, der hun var kommentator. Hun har vært sjefredaktør og politisk redaktør i Bergens Tidende. Eilertsen er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 

 

portrett av Kjersti Løken StavrumKjersti Løken Stavrum er adm. dir. i Schibsted-stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier. Hun har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund, redaktør og journalist, og avdelingsdirektør i NHO. Kjersti er utdannet statsviter innen internasjonal politikk og har en mastergrad i ledelse.

 

 

Arild Aspøy er redaktør av tidsskriftet Stat & Styring, og tidligere NRK- journalist. Han har Master i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Arild arbeidet i mange år i NRK - Brennpunkt, og har skrevet flere dokumentarbøker og romaner. Han er faglig ansvarlig for offentlige etater, regjering og departement i Store norske leksikon. 

 


Eva Hildrum er utdannet cand polit fra UiO. Mange års erfaring fra ledende stillinger i flere departementer. Departementsråd i Samferdselsdepartementet 2005 - 2015. Pensjonist fra 1.7.2015. Eva Hildrum har tidligere holdt foredrag ved Partnerforums seminarer - sist var på Topplederseminaret 2016 som diskuterte Stortingets kontrollvirksomhet i et maktfordelingsperspektiv. 

 

 

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge, og statsviter i tankesmien Civita. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker om norsk politikk og offentlig forvaltning, vært ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og arbeidet med regional utvikling for Osloregionen. Jan Erik har tidligere vært faglig ansvarlig for Universitetet i Oslos engasjement i Partnerforum.

 

Fanny Duckert er professor emerita ved UiO. Hun har vært instituttleder på Psykologisk institutt, Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og har hatt en rekke styrelederverv innenfor akademia og forskningsadministrasjon. Foruten medieeksponering er hennes forskningsfelt innenfor helse- og livsstil, og kultur, kommunikasjon og ledelse. Fanny har holdt flere foredrag for Partnerforum, forrige gang på Topplederseminaret 2017 som tok opp Topplederrollen i endring - hvilke nye krav og utfordringer står ledere i departement og direktorat overfor? 

Positiv oppmerksomhet som ledelsesverktøy - også i disse Metoo-tider?
Positiv oppmerksomhet er et viktig lederverktøy. Men samtidig komplisert å bruk  i praksis. Det er lett å trå feil. 
Hvordan kommunisere slik at vi forløser ressurser og gir medarbeidere lyst til å komme på jobben?
 

 

Finn fram til konferanselokalet

Sophus Lies auditorium  Moltke Moes vei 35, Blindern

Ta t-bane til Blindern eller trikk til Universitetet i Oslo

 

 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro  72 innledere for  nær  2000 deltakere på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, FoU, Innovasjon, HR og kompetanseutvikling, Kommunikasjon, Ytringsfrihet, Etikk
Publisert 5. juli 2018 15:15 - Sist endret 12. des. 2018 18:09