Ekspertenes inntog

Ekspertkunnskapens økte betydning i norsk politikk

Bildet kan inneholde: Fire personer med stresskofferter

 

  • Hvordan er fag og politikk koblet i det norske styringssystemet?
  • Hvordan har ekspertenes rolle i forvaltning, offentlige utvalg og tenketanker endret seg over tid?
  • I hvilken grad bidrar ekspertenes deltakelse i politikken til god og demokratisk styring?

 

 

 

Dette arrangementet er heldigitalt. Man mottar lenke dagen før hvis man har meldt seg på.

Program 

 

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

Introduksjon til temaet ved Cathrine Holst, professor, Universitetet i Oslo

Et stadig mer ekspertifisert styringssystem? 
Johan Christensen, assistant professor, Universitetet i Leiden i Nederland.

Eksperter, demokrati og god styring
Cathrine Holst, professor, Universitetet i Oslo

Samtale med innlederne og innspill fra salen. Samtalen ledes av Mads Danielsen.

 

Slutt ca 15:00   Med forbehold om endringer. Program (PDF)

Påmelding

 

Aktualitetsseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne 

Påmelding

Link til streaming sendes alle påmeldte i e-post dagen før arrangementet.

Om foredragsholderne og deres innledninger

 Johan Christensen og Cathrine Holst presenterer sin nye bok Ekspertenes inntog som ser nærmere på ekspertkunnskapens økte betydning i offentlig politikk.
Eksperter og fagfolk har vært synligere enn noen gang under koronakrisen. Men det er ikke bare i krisetider at eksperter spiller en avgjørende rolle i politikken, enten det er snakk om forskere, fagfolk i forvaltningen, eller nye kunnskapsaktører som konsulenter eller rådgivere i tenketanker.

 

Johan Christensen er assistant professor i offentlig administrasjon ved Universitetet i Leiden i Nederland. Han arbeider med eksperters rolle i forvaltning og offentlig politikk. Christensen leder sammen med Cathrine Holst prosjektet EUREX: Ekspertifisering av offentlige utredninger ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Sammen har de skrevet boken Ekspertenes inntog, som presenteres på seminaret.

Om foredraget: Embetsverk og politikere er stadig mer opptatt av kunnskapbasert politikk. Men i hvilken grad har eksperter og ekspertkunnskap faktisk tatt over i utformingen av norsk offentlig politikk? Foredraget ser nærmere på endringer i eksperters rolle innenfor tre sentrale arenaer: forvaltningen, offentlige utredninger og tankesmiene.

 

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun arbeider blant annet med spørsmål knyttet til eksperter, demokrati og politikk. Holst er for tiden tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (CAS), hvor hun sammen med Jakob Elster leder en forskergruppe og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL).

Om foredraget: Eksperter kan bidra til bedre beslutninger, men de kan også tenke skjevt og ta feil. Ekspertstyre kan dessuten fortrenge andre legitime hensyn og interesser. I hvilken grad er ekspertenes deltakelse i det norske styringssystemet organisert på en måte som sikrer legitim og god politikk? Trenger systemet reform?

 

Partnerforum avholder seks ulike typer arrangementer. Les mer om våre aktualitetsseminarer her.

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 24 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro nær 100 innledere for over 2000 deltakere på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, demokrati, etikk, kommunikasjon, Ytringsfrihet
Publisert 13. aug. 2020 21:21 - Sist endret 14. okt. 2020 18:17