Frokostseminaret Tallenes tale: tull eller troverdig?

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Dette seminaret er eit samarbeid med Nordisk Administrativt Forbund.

 

Program

08.00 Registering og frukostservering
08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt  sekretariat
 

Når tall teller - hva gjør kvantifisering av offentlig styring og indikatorregimer med samfunnets nøkkelinstitusjoner? (Pdf)
Åse Gornitzka, viserektor, UiO

  Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette 
Tom Rådahl, departementsråd, Klima- og miljødepartementet
  Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet (Pdf)
Espen Søbye, forfattar og kritikar
  Diskusjon med innspel frå salen, leia av Anne Heyerdahl
Slutt 10:30  

Med atterhald om endringar i programmet

 

Påmelding

Gratis inngang. Hugs å ta med ID-kort for passering av sperra til lokalet.

Påmelding

 

Om innleiarane

 

Åse GornitzkaÅse Gornitzka er viserektor for forskning og internasjonalisering ved UiO, og professor ved institutt for statsvitenskap. Gornitzka sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

 


 

 

Tom RådahlTom Rådahl er departementsråd i Klima- og miljødepartementet og utdannet samfunnsøkonom. Han sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

 

 

 

Espen SøbyeEspen Søbye er forfattar og kritikar, og har med nokre opphald vore tilsett i Statistisk sentralbyrå sidan 1985. Han har gitt ut ei rekke arbeid om statistikk, blant anna Tallenes fortellinger (2001) og Folkemengdens bevegelse 1735–2014(2014).

 

 

Anne Heyerdahl

Anne Heyerdahl er styreleder i norsk avdeling av Nordisk administrativt forbund. Hun er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og har permisjon fra seniorrådgiverstilling i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet i Riksrevisjonen og Finansdepartementet.

 

Publisert 16. mars 2018 10:28 - Sist endret 12. des. 2018 18:13