Frokostseminaret Tallenes tale: tull eller troverdig?

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Dette seminaret er eit samarbeid med Nordisk Administrativt Forbund.

 

Program

08.00 Registering og frukostservering
08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt  sekretariat
 

Innlegg 1: Viserektor ved UiO Åse Gornitzka: Når tall teller - hva gjør kvantifisering av offentlig styring og indikatorregimer med samfunnets nøkkelinstitusjoner?

  Innlegg 2: Departementsråd i Klima- og miljødepartementet, Tom Rådahl: Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette
  Innlegg 3: Forfatter og kritikar Espen Søbye: Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet
  Diskusjon med innspel frå salen, leia av Anne Heyerdahl
Slutt 10:30  

Med atterhald om endringar i programmet

 

Påmelding

Gratis inngang. Hugs å ta med ID-kort for passering av sperra til lokalet.

Påmelding

 

Om innleiarane

 

Åse GornitzkaÅse Gornitzka er viserektor for forskning og internasjonalisering ved UiO, og professor ved institutt for statsvitenskap. Gornitzka sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

 


 

 

Tom RådahlTom Rådahl er departementsråd i Klima- og miljødepartementet og utdannet samfunnsøkonom. Han sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

 

 

 

Espen SøbyeEspen Søbye er forfattar og kritikar, og har med nokre opphald vore tilsett i Statistisk sentralbyrå sidan 1985. Han har gitt ut ei rekke arbeid om statistikk, blant anna Tallenes fortellinger (2001) og Folkemengdens bevegelse 1735–2014(2014).

 

 

Anne Heyerdahl

Anne Heyerdahl er styreleder i norsk avdeling av Nordisk administrativt forbund. Hun er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og har permisjon fra seniorrådgiverstilling i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet i Riksrevisjonen og Finansdepartementet.

 

Publisert 16. mars 2018 10:28 - Sist endra 9. juli 2018 13:31