Utflytting av statlege arbeidsplassar

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

Er det draum eller realitet at statlege arbeidsplassar kan flyttast utan at oppgaveløysinga vert skadelidande. Og er det (kostnads)effektivt å flytte på statlege byråkratar?

Dette seminaret er eit samarbeid med Nordisk Administrativt Forbund.

 

Program

Video fra seminaret

08.00 Registering og frukostservering
08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt  sekretariat
08:35 Utflytting - mislukka distriktsbygging eller konstruktiv samfunnsbygging? (PDF)
  Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen KristianiaErling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen KristianiaErling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania
09:00 Var det riktig å flytte ut tilsyna?  (PDF)
  Christine Meyer, professor Norges Handelshøyskole
09:25 Flytting? Ja visst, men kvar og korleis? (PDF)
  Trond Fevolden, spesialrådgivar Kunnskapsdepartementet
09:50 Diskusjon med innspel frå salen, leia av Aslak Bonde
Slutt 10:30  

Med atterhald om endringar i programmet

 

Påmelding

Gratis inngang. Hugs å ta med ID-kort for passering av sperra til lokalet.

Påmelding

 

Om innleiarane

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han statsviter fra Universitetet i Oslo. Holm har arbeidet akademisk med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster. Han har tidligere vært ansatt i Norsk Form og ved Arkitekthøyskolen i Oslo ved Institutt for urbanisme og landskap, der han også skrev sin doktorgrad. Doktorgraden er en studie av offentlige, kommersielle og urbane rom.

 

 

 

 

 

Christine Meyer er professor i strategi ved Norges Handelshøyskole. Hun har vært statssekretær i Bondevik II regjeringen og var med på å forberede utflyttingen av tilsyn. Hun har også vært byråd for finans og for helse og sosiale tjenester i Bergen. Christine ledet Konkurransetilsynet i Bergen fra 2011 til 2015. Hun sluttet i Konkurransetilsynet for å bli administrerende direktør i SSB, en jobb hun hadde frem til høsten 2017

 

Trond Fevolden er spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet og utdannet statsviter. I perioden 1992 til 2016 var han departementsråd i det som i dag er Kunnskapsdepartementet (tidligere Kirke,- utdannings og forskningsdepartementet). I tillegg til lang ledererfaring fra offentlig forvaltning har Fevolden bred forskningserfaring. Han har publisert en rekke artikler og rapporter om offentlig organisasjonsutvikling og har blant annet arbeidet ved Universitetet i Oslo og Norsk institutt for by- og regionsforskning.

 

 

Aslak Bonde har arbeidt ti år i Aftenposten si politiske avdeling og ti år i NRK Dagsnytt. Frå 2002 har han jobba som frittståande, politisk analytikar og leiar av konferansar og debattar. Bonde skriv kvar veke politiske analysar i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriv han med jamne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovudfag i historie frå Universitetet i Oslo og ein mastergrad i journalistikk frå School of Journalism ved Columbia University i New York.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør

Partnerforum, Nordisk administrativt forbund
Publisert 9. juli 2018 13:45 - Sist endra 26. aug. 2019 15:32