Forholdet mellom politikk og embetsverk

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen? 

Henter forslag fra Google

Frokostseminaret er et samarbeid med Det nordiske administrative forbund

Kommunal og moderniseringsdepartementet har tidligere i år gitt ut retningslinjer og dilemmasamling om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene presenterer embetsverkets syv plikter, slik som lovlighet, faglighet og sannhet. Dilemmasamlingen er ment som eksempler på situasjoner som kan reise tvil om hvilken handling som er den beste. 

Ifølge tidligere departementsråd Eva Hildrum, gir dilemmasamlingen «…et usedvanlig sannferdig innblikk i hvor krevende samhandlingen mellom politikere og embetsverk kan være, for eksemplene er helt realistiske. Det er ingen ting i denne samlingen av dilemmaer som overrasker meg.» (Stat og Styring 2-2019)

På frokostmøtet diskuterer vi om retningslinjene og de syv pliktene treffer og gir retning for dagens embetsverk. Vi ser også på dilemmasamlingen som diagnose på norsk sentralforvaltning: Beskriver den reelle utfordringer for forvaltningen? Hva sier dette i så tilfelle om status for norsk forvaltning? Hvilke dilemmaer treffer hardest? Og er alle dilemmaene egentlig dilemmaer, eller er det bare av og til vanskelig å stå i stormen?

Lenke til de syv pliktene

Video av seminaret

Program

08:00 Registrering og lett servering
08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat og Nordisk administrativt forbund
  •  
Syv plikter for embetsverket
Eivind Dale, departementsråd Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  •  

Plikter, retningslinjer og dilemmaer
Eivind Smith, professor UiO

  •  

Hvordan takle embetsmannens dilemmaer?

Ida Børresen, tidl. direktør Stortinget

  •  
Lojalitet og integritet
Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør
  •  
Moderator og debattleder: Arild Aspøy, redaktør Stat og Styring

 

Påmelding

Påmelding medlemmer og Det nordiske administrative forbund

Påmelding eksterne

Gratis inngang for alle ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for andre interesserte er kr. 400,- (student/honnør kr. 200,-)

Husk å ta med ID-kort for registrering hos vakten.

Om innlederne og foredragene

Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Eivind Dale er departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dale er utdannet cand.agric. ved Norges landbrukshøgskole (nå UMB) i 1979. Han var ekspedisjonssjef i kommunalavdelingen fra 2000.  I 2006 ble han departementsråd for Kommunal- og regionaldepartementet, som fra 1. januar 2013 ble omdannet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Eivind Smith er professor i Offentlig rett ved Universitet i Oslo med norsk og komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett som hovedarbeidsområde. Blant hans nyere bøker er «Forvaltningsrett» og «Konstitusjonelt demokrati». Ved siden av en omfattende publikasjonsliste og omfattende  internasjonalt samarbeid har han vært forskningsleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi OG leder av bl.a. Opplæringslovutvalget, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen. Smith er for tiden leder av Partilovnemnda.

 

Morten Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har vært finanstilsynsdirektør siden august 2011. Han har lang erfaring fra Finansdepartementet, der han har arbeidet på ulike områder. Fra 2002 til 20011 var han ekspedisjonssjef i departementets finansavdeling. Han har også arbeidet i Norges Bank og ved Norges delegasjon til EU.
Baltzersen vil dele noen synspunkter på embetsverkets rolle i departementene basert på sitt tidligere virke i regjeringskvartalet. I tillegg vil han, med utgangspunkt i Finanstilsynets virksomhet, si litt om statlige etaters ivaretakelse av faglig integritet og samtidig lojalitet til politiske myndigheter.

 

 

Foto: er Peter Mydske
Foto. Peter Mydske 

Ida Børresen har lang fartstid fra offentlig forvaltning, tidvis på områder med stor, offentlig oppmerksomhet. Hun har hatt lederstillinger i Justisdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, vært direktør i Utlendingsdirektoratet og på Stortinget.

 

 

Arild Aspøy er redaktør av tidsskriftet Stat & Styring, og tidligere NRK- journalist. Han har Master i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Arrangør

Partnerforum, Nordisk administrativt forbund
Publisert 28. juni 2019 14:08 - Sist endra 24. sep. 2019 11:29