Lojalitet og ytringsfrihet

Står lojalitetsplikten over ytringsfriheten? Bør forvaltningen i større grad få ytre seg om generelle forvaltningspolitiske spørsmål uten å bli tatt til inntekt som politiske aktører? Partnerforum inviterer til webinar og spør hvordan vi bør balansere i dette landskapet.

Bildet kan inneholde: azure, tegnefilm, organisme, verden, gest.

Tema for dette seminaret er embetsverkets deltakelse i det offentlige ordskiftet. Hvor går grensen mellom plikten til lojalitet og faglig ytring? Og hvordan skal vi legge til rette for en åpen og opplyst samtale?

Seminaret streames via vimeo og er åpent for alle. Lenken sendes ut til alle påmeldte i forkant.

Følg seminaret her: https://vimeo.com/534795277/52ca968df7

Still gjerne spørsmål via Slido: 

  • Åpne en nettleser
  • Skriv inn slido.com
  • Bruk kode # 559985
  • Øk relevansen til spørsmålet ved å klikke «like»

Program

08.30    Velkommen ved Partnerforums sekretariat

  • Det påligger statens myndigheter å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Hvordan gjør man det i praksis? Anine Kierulf, førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Forholdet mellom plikten til lojalitet og retten til faglig ytring. Eivind Dale, departementsråd Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • “Det må du spørre informasjonsavdelingen om” - lojalitetsplikt og kontrollbehov i offentlig sektor. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende

  • Samtale mellom innlederne og spørsmål fra deltakerne via Slido ved Aslak Bonde 

Slutt kl. 10:00

 

Påmelding 

Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av seminaret.  

Påmelding
Hvem er  partner?

 

Om innlederne 

Anine Kierulf er utdannet jurist og er ansatt som førsteamenuensis ved institutt for offentlig rett ved UiO. Hun har tidligere vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og senioradvokat i advokatfirmaet Schjødts prosedyreavdeling. Fra 2017-2020 var hun fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), der hun nå er tilknyttet som spesialrådgiver. 

Bildet inneholder: mann med brillerEivind Dale er departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dale er utdannet cand.agric. ved Norges landbrukshøgskole (nå UMB) i 1979. Han var ekspedisjonssjef i kommunalavdelingen fra 2000.  I 2006 ble han departementsråd for Kommunal- og regionaldepartementet, som fra 1. januar 2013 ble omdannet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, leppe, hake.

Eirin Eikefjord er politisk redaktør i Bergens Tidende. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som journalist, kommentator og forretningsutvikler i Bergens Tidende siden 2006. Eikefjord er også medlem i Ytringsfrihetskommisjonen.

 

 

Bildet inneholder mannAslak Bonde har arbeidet i Aftenpostens politiske avdeling og i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York.

 

 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 25 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Ytringsfrihet, debatt, Juss, Kommunikasjon, Forvaltningspolitikk
Publisert 2. mars 2021 12:46 - Sist endra 16. apr. 2021 08:52