Høstkonferanse: Tillitsbasert styring

Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

Bildet kan inneholde: vann, triangel, astronomisk objekt, vinge, kryss.

Arrangementet er åpent for fysisk deltakelse, og anbefalte hensyn til smittevern vil bli ivaretatt. Det er også mulig å følge arrangementet via streaming. Påmelding kreves i begge tilfeller.

Se opptak fra arrangementet

 

 

08:45 Registrering og kaffe

09:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

  Mål- og resultatstyring: Balansering mellom tillit og kontroll
ved tidligere forsker Karl Hagen Bjurstrøm

 

Tillitsreform på norsk. Sammenligninger mellom Norge og Sverige/ Danmark
ved Hilde Wisløff Nagell, Agenda

 

Case: Sykehjemsetaten i Oslo kommunes erfaringer med tillitsbasert styring og ledelse under pandemihåndteringen
ved Helge Jagmann, direktør i sykehjemsetaten, Oslo kommune

  Studentperspektiv på styring
ved masterstudent i statsvitenskap
Eirik Bredal Eriksen
 

Panelsamtale ledet av Aslak Bonde
Delta med spørsmål via Slido med koden # 539249

Slutt 11:15

Vi anbefaler også arrangementet Akademisk frihet i Domus Biblioteca kl 13.00

Meld deg på

Meld deg på for fysisk deltakelse

Meld deg på for digital deltakelse

Om foredragsholderne og deres innledninger

Karl Hagen Bjurstrøm er tidligere stipendiat ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgadsavhandling omhandler etatsstyring i Norge, med særlig fokus på hvordan kontroll og tillit balanseres i mål- og resultatstyring. Innlegget hans tar for seg teoretiske antakelser bak ulik praktisering av mål- og resultatstyring. Videre diskuterer han hvordan mål- og resultatstyring må balansere tillit og kontroll.

Hilde Wisløff Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda. Nagell har en doktorgrad i statsvitenskap, og har jobbet mye med politisk filosofi. Hun har også vært politisk rådgiver og fungerende stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors. Før hun kom til Agenda jobbet hun i Fritt Ord. Nagell har sett nærmere på betingelsene for tillitsreform i Norge og på tilsvarende reformer i Sverige og Danmark og vil ta utgangspunkt i dette i innlegget sitt. Hun har også skrevet notatet Tillitsreform på norsk for Agenda.

Helge Jagmann er etatsdirektør i sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Eirik Bredal Eriksen er masterstudent i statsvitenskap ved UiO, og er i ferd med å avslutte en masteroppgave om etatsstyringen av Mattilsynet der tre departementer deler på styringsansvaret. 

Aslak Bonde har arbeidet i Aftenpostens politiske avdeling og i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York. Bonde vil lede panalsamtalen.

 

 

 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 25 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor deltok 3200 på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Styring, Ledelse, Effektivitet, Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Juss, Stat og kommune
Publisert 1. juli 2021 09:17 - Sist endret 13. okt. 2021 08:22