Sikring av varslerens rettsvern: Er det nok med lover og interne regler?

Partnerforums fjerde etikknettverksmøte tok opp norske eksempler og internasjonale erfaringer som viser at det kreves mer enn lover og interne regler for å sikre både plikter og rettigheter for ansatte som varsler om uheldig praksis i egen organisasjon.

Hva mer skal til for å styrke både plikter og rettigheter til å varsle konfidensielt?  

Program

13.20 Registrering, kaffe/te/frukt
13.30 Åpning ved Heidi von Weltzien Høivik, professor Handelshøyskolen BI
13.40 Min histore ved Per-Yngve Monsen
14.00 Pause
14.15 Er det nok med rettslig vern og regler for varsling? (pdf) ved Heidi von Weltzien Høivik
14.45 Innspill og utveksling av synspunkter
 

Om innlederne:

Heidi von Weltzien Høivik er professor næringslivsetikk og ledelse. Høvik var i 1990 en av initiativtakerne til å starte med etikkundervisning ved Handelshøyskolen BI. Siden 1999 har Høivik vært president i European Business Ethics Network (EBEN), og hun innehar verv i en rekke internasjonale og nasjonale råd og uvalg. Høivik er æresdoktor ved Estonian Business School i Tallinn for sitt arbeid med å fremme næringslivsetikk i Europa, og i 2006 ble hun utnevnt til gjesteprofessor ved Shanghai Academy of Social Sciences i Kina. Høivik har blandt annet skrevet boken Moral Leadership in Action, Building and Sustaining Moral Competence in European Organizations (2002).

Heidi von Weltzien Høvik rettet et kritisk blikk på norske rettningslinjer for varsling. Videre presenteres andre internasjonale modeller som kan være nyttige, dersom man vil fremme en åpen bedriftskultur hvor det er trygt å varsle.

 

Per-Yngve Monsen sto sentralt i en av landets mest vellykkede varslinger av økonomisk utroskap. Som tidligere divisjonsøkonom i Siemens Business Services varslet Monsen om at selskapet han jobbet i tok seg for mye betalt i en kontrakt de hadde med Forsvaret. Monsen ble usaklig oppsagt, men fikk senere tilkjent erstatning på 1,5 millioner kroner og Siemens har foreløpig tilbakebetalt 76 millioner kroner til Forsvaret.

Monsen ble tildelt Zola - prisen for år 2007. Prisen deles ut i Nobel instituttet av Foreningen til fremme av sivilt mot. Den gis til personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnverdier i det norske samfunn: Menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet.

Monsen har økonomiutdannelse fra NHH og arbeidet som prosjektøkonom for Forsvarets Bygningstjeneste frem til år 2000. Fra år 2000 og frem til mars 2006 var han ansatt i Siemenskonsernet som divisjonsøkonom/økonomisjef. Sammen med tidligere brennpunkt journalist Arild Aspøy og psykolog ved Ullevål sykehus Andreas Høstmælingen etablerte han i desember 2006 selskapet Explisit – Senter for ytringskompetanse. Formålet til selskapet er først og fremst å gi virksomheter råd og bistand for bekjempelse av korrupsjon i tillegg til å holde ulike foredrag om emnet.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Etikk, HR og kompetanseutvikling
Publisert 29. juni 2011 11:15 - Sist endret 15. jan. 2016 14:13