2007

Tidligere

Tid og sted: 16. okt. 2007 13:3015:30, Handelshøyskolen BI, Rom C2-005

Partnerforums fjerde etikknettverksmøte tok opp norske eksempler og internasjonale erfaringer som viser at det kreves mer enn lover og interne regler for å sikre både plikter og rettigheter for ansatte som varsler om uheldig praksis i egen organisasjon.

Hva mer skal til for å styrke både plikter og rettigheter til å varsle konfidensielt?  

Tid og sted: 22. mai 2007 13:4516:00, Akersgata 59 (R 5)

Partnerforums tredje etikknettverksmøte.

Tid og sted: 5. mars 2007 14:0015:30, hos Statens vegvesen

Partnerforums andre etikknettverksmøte tok opp forskning om håndtering av konflikter i kunnskapsorganisasjoner i dagens arbeidsliv.