2009

Tidligere

Tid og sted: 26. okt. 2009 13:3015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums åttende nettverksmøte tok opp hvordan statlige virksomheter jobber med å stimulere til etisk refleksjon.

Tid og sted: 2. apr. 2009 13:3015:30, Akersgata 59, Auditoriet (R 5)

Partnerforums syvende nettverksmøte tok opp krav og forventninger til likebehandling i forhold til offentlige anskaffelser og praktisering av konsesjonsordninger.