2008

Tidligere

Tid og sted: 16. sep. 2008 13:3015:30, Universitetet i Oslo, Rådssalen

På Partnerforums sjette etikknettverksmøte fikk man en gjennomgang av "overvåking i arbeidslivet" sett fra Datatilsynets ståsted. Deretter fikk man en etikers vurderinger av ulike sider ved arbeidslivets overvåkingspraksis.

Tid og sted: 10. mars 2008 13:3015:30, Akersgata 59 (R5) i auditoriet

Partnerforums femte etikknettverksmøte tok opp kommunikasjonsbetingelser og varsling - hva er varsling, hva skjer med arbeidstakere som varsler og hvorfor er noen tause?