Tillit til forvaltningen - endringer i krav til likebehandling

Partnerforums syvende nettverksmøte tok opp krav og forventninger til likebehandling i forhold til offentlige anskaffelser og praktisering av konsesjonsordninger.

Likebehandling har vært et grunnleggende rettslig krav til offentlig forvaltning i en årrekke. Hva som anses som likebehandling, og hvordan likebehandling skal sikres ser likevel ut til å være i endring. Med eksempler fra sektorer som energi, helse, finans og fast eiendom vil innlederen redegjøre for hvordan deler av det rettslige kravet til likebehandling er i endring på en rekke ulike forvaltningsområder. Foredraget diskuterer også i hvilken grad slike endringer i likebehandlingskravet kan være nødvendige for at samfunnet skal ha tillit til offentlig forvaltning.
 

PROGRAM

13.30

Registrering. Servering av kaffe/te/frukt

13.40

Velkommen ved Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat

13.45

Tillit til forvaltningen - krav til likebehandling (pdf)
Ved Christoffer C. Eriksen, advokat, Wikborg, Rein & Co

14.30

Innspill - diskusjon og utveksling av synspunkter

15.30

Slutt

 

Om innlederen
Christoffer C. Eriksen er utdannet jurist og filosof og arbeider som fast advokat i Wikborg, Rein & Co. Eriksen var universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett fra 2004-2008, og har nylig innlevert en doktorgrad med tittelen "The European Constitution, Welfare States and Democracy" for graden ph.d. ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandling diskuterer hvordan statlig forvaltningsskjønn begrenses av de fire friheter i EUs indre marked, og hvordan disse begrensningene påvirker demokratiet. Eriksen arbeider med Forvaltningsrett, WTO-, EU- og EØS-rett.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Etikk, Juss
Publisert 29. juni 2011 11:15 - Sist endret 19. sep. 2011 14:13