Partnerseminar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Økonomisemiar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike seminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.


Norsk økonomi og internasjonal økonomi: prognoser for utviklingen framover ved forsker Roger Hammersland, Gruppe for makroøkonomi, SSB

Roger Hammersland arbeider som forsker i forskningsavdelingen ved SSB, hvor han har jobbet siden 2007. Noen av hans hovedinteresser innenfor forskning er  internasjonal makroøkonomi og finansøkonomi


Konsekvensene av innvandring for norsk økonomi på lenger sikt ved samfunnsøkonom i Civita og medlem av Brochmann utvalget – Haakon Riekeles

Haakon Riekeles arbeider som samfunnsøkonomi i Civita. Han har vært medlem av Brochmann II utvalget, som skulle vurdere de langsiktige konsekvensene av høy innvandring. Utredningen ble lagt frem 1. februar 2017.

 

KMD samordningsrolle ved seniorrådgiver Dag Solumsmoen - DIFI

Dag Solumsmoen arbeider som seniorrådgiver i DIFI og er forfatter av rapporten "ikke bare pådriver. Om utøvelsen av KMDS samordningsroller". 
  

Spenninger og dilemmaer i utviklingen av bærekraftige byer   ved forsker Hege Hofstad – Høgskolen i Oslo og Akershus

Hege Hofstad er forsker på Høgskolen i Oslo og Akershus/ Norsk institutt for by og regionforskning. Hun er også tilknyttet Norges miljø og biovitenskapelige universitet


Et skråblikk på offentlig forvaltning og byråkratenes hverdag ved Inger Johanne Sæterbakk

Inger Johanne Sæterbakk er en av forfatterne av Magnhild. En roman om sex, fyll og offentlig forvaltning og spaltist i Stat og Styring. Hun kommer for å gi oss et skråblikk på offentlig forvaltning og byråkratenes hverdag.

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Velferd og helse, Økonomi, Klima og miljø, Ledelse
Publisert 19. apr. 2017 13:50 - Sist endret 10. mai 2017 11:29