2018

Tidligere

Tid: 29. nov. 2018

Bedre revisjon av IT-systemer

Tid: 12. okt. 2018

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Tid: 9. okt. 2018

Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur?

Tid og sted: 19. juni 2018 11:4515:10, Marmorhallen, 1.etg, Klima- og miljødepartementet

Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Tid og sted: 13. juni 2018, Norges forskningsråd

Porteføljestyring for investeringsvirksomheten

Tid: 12. juni 2018

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe?

Tid og sted: 26. apr. 2018, Nærings- og fiskeridepartementet

Klassiske utfordringer for ledergrupper i departementene

Tid: 21. mars 2018

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Tid og sted: 20. mars 2018, Scandic Helsfyr, Strømsveien 108

1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

Tid: 1. mars 2018

Best på feil – Hvordan lære av feil og bruke dette aktivt i organisasjonen