Partnerseminarer

Vi arrangerer årlig et seminar eller en annen bilateral aktivitet for hver enkelt partner.  Partneren bestemmer selv tema, form og målgruppe for aktiviteten.

De bilaterale aktivitetene kan være internseminarer, egne kurs, fagmøter, hospitering eller annet.

Seminarene gir den enkelte partner anledning til å rendyrke etatsspesifikke problemstillinger og hente inn kompetanse på felter som er av spesiell interesse for partneren, og er et viktig fundament i det bilaterale partnersamarbeidet.

Den bilaterale aktiviteten har en ramme på kr. 16 000,- over Partnerforums budsjett, men partneren står fritt til å bidra med egne midler utover denne summen. De bilaterale aktivitetene utarbeides av den enkelte partner i samarbeid med sekretariatet i Partnerforum.

 

Tidligere

Tid og sted: 15. okt. 2021, Digitalt

Nye måter å jobbe på

Tid og sted: 24. sep. 2021, Digitalt

Hvordan lykkes med hybridarbeid?

Tid og sted: 7. juni 2021, Digitalt

Hva er en innovativ organisasjon?

Tid og sted: 10. mai 2021, Digitalt

Hva er egentlig innovasjon? En grunnleggende innføring i innovasjonsfaget

Tid og sted: 22. mars 2021, Digitalt

Hvordan være en god tilstedeværende leder nå og i fremtiden leder nå og i fremtiden ––med digitale med digitale møter og hjemmekontor?

Tid: 23. feb. 2021

Samarbeid på tvers - barrierer og resultater 

Tid og sted: 30. okt. 2020, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

God forvaltningsskikk - del 3

Tid og sted: 16. okt. 2020, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

God forvaltningsskikk - del 2

Tid og sted: 11. sep. 2020, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

God forvaltningsskikk - del 1

Tid og sted: 10. sep. 2020 10:0012:00, Digitalt seminar

Forurenser betaler - er prinsippet effektivt?

 

Tid og sted: 27. aug. 2020 08:3015:00, Akersgt 59, R5, Auditoriet

Sommeråpent

Tid og sted: 23. jan. 2020 12:0016:00, Kulturdepartementet

Språket som arbeidsverktøy

Tid og sted: 5. des. 2019 13:0015:30, Akersgaten 59

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Tid og sted: 28. nov. 2019, Barne- og familiedepartementet

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Tid og sted: 16. sep. 2019, Difi

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Tid og sted: 18. juni 2019 11:4515:30, Marmorhallen, 1.etg, Klima- og miljødepartementet

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Tid og sted: 22. mars 2019, Scandic Helsfyr

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Tid og sted: 11. mars 2019, Lysebu

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Tid og sted: 6. feb. 2019, OUS

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Tid og sted: 24. jan. 2019, Kulturdepartementet

Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter

Tid: 29. nov. 2018

Bedre revisjon av IT-systemer

Tid: 12. okt. 2018

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Tid: 9. okt. 2018

Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur?