Partnerseminarer

Vi arrangerer årlig et seminar eller en annen bilateral aktivitet for hver enkelt partner.  Partneren bestemmer selv tema, form og målgruppe for aktiviteten.

De bilaterale aktivitetene kan være internseminarer, egne kurs, fagmøter, hospitering eller annet.

Seminarene gir den enkelte partner anledning til å rendyrke etatsspesifikke problemstillinger og hente inn kompetanse på felter som er av spesiell interesse for partneren, og er et viktig fundament i det bilaterale partnersamarbeidet.

Den bilaterale aktiviteten har en ramme på kr. 14 000,- over Partnerforums budsjett, men partneren står fritt til å bidra med egne midler utover denne summen. De bilaterale aktivitetene utarbeides av den enkelte partner i samarbeid med sekretariatet i Partnerforum.

 

Tidligere

Tid og sted: 27. aug. 2020 08:3015:00, Akersgt 59, R5, Auditoriet

Sommeråpent

Tid og sted: 23. jan. 2020 12:0016:00, Kulturdepartementet

Språket som arbeidsverktøy

Tid og sted: 5. des. 2019 13:0015:30, Akersgaten 59

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Tid og sted: 28. nov. 2019, Barne- og familiedepartementet

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Tid og sted: 16. sep. 2019, Difi

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Tid og sted: 18. juni 2019 11:4515:30, Marmorhallen, 1.etg, Klima- og miljødepartementet

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Tid og sted: 22. mars 2019, Scandic Helsfyr

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Tid og sted: 11. mars 2019, Lysebu

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Tid og sted: 6. feb. 2019, OUS

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Tid og sted: 24. jan. 2019, Kulturdepartementet

Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter

Tid: 29. nov. 2018

Bedre revisjon av IT-systemer

Tid: 21. nov. 2018

Empowering leadership

Tid: 12. okt. 2018

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Tid: 9. okt. 2018

Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur?

Tid og sted: 19. juni 2018 11:4515:10, Marmorhallen, 1.etg, Klima- og miljødepartementet

Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Tid og sted: 13. juni 2018, Norges forskningsråd

Porteføljestyring for investeringsvirksomheten

Tid: 12. juni 2018

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe?

Tid og sted: 26. apr. 2018, Nærings- og fiskeridepartementet

Klassiske utfordringer for ledergrupper i departementene

Tid: 21. mars 2018

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Tid og sted: 20. mars 2018, Scandic Helsfyr, Strømsveien 108

1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

Tid: 1. mars 2018

Best på feil – Hvordan lære av feil og bruke dette aktivt i organisasjonen

Tid og sted: 20. des. 2017 08:0010:30, Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Tid: 18. okt. 2017

Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser?

Tid og sted: 7. sep. 2017, Rikshospitalet OUS

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Tid: 6. juni 2017

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon