2019

Tidligere

Tid og sted: 5. des. 2019 13:0015:30, Akersgaten 59

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Tid og sted: 28. nov. 2019, Barne- og familiedepartementet

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Tid og sted: 16. sep. 2019, Difi

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Tid og sted: 18. juni 2019 11:4515:30, Marmorhallen, 1.etg, Klima- og miljødepartementet

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Tid og sted: 22. mars 2019, Scandic Helsfyr

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Tid og sted: 11. mars 2019, Lysebu

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Tid og sted: 6. feb. 2019, OUS

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Tid og sted: 24. jan. 2019, Kulturdepartementet

Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter