2017

Tidligere

Tid og sted: 20. des. 2017 08:0010:30, Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Tid: 18. okt. 2017

Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser?

Tid og sted: 7. sep. 2017, Rikshospitalet OUS

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Tid: 6. juni 2017

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon