2021

Tidligere

Tid og sted: 15. okt. 2021, Digitalt

Nye måter å jobbe på

Tid og sted: 24. sep. 2021, Digitalt

Hvordan lykkes med hybridarbeid?

Tid og sted: 7. juni 2021, Digitalt

Hva er en innovativ organisasjon?

Tid og sted: 10. mai 2021, Digitalt

Hva er egentlig innovasjon? En grunnleggende innføring i innovasjonsfaget

Tid og sted: 22. mars 2021, Digitalt

Hvordan være en god tilstedeværende leder nå og i fremtiden leder nå og i fremtiden ––med digitale med digitale møter og hjemmekontor?

Tid: 23. feb. 2021

Samarbeid på tvers - barrierer og resultater