Partnerseminar for Statens lånekasse for utdanning

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Lånekassens partnerseminar ble avholdt som ledersamling hos Lånekassen på Økern.

  • Teknologisk utvikling - arbeidsliv og utdanning i endring
  • Hvordan bør utdanning tilpasses endringer i arbeidsmarkedet og teknologisk innovasjon?
  • Hvordan bør Lånekassen tilpasse seg disse endringene?
  • Hvordan kan studiestøtteordningene bedre innrettes for å møte de endringene som kommer?

Fremtidskompetanser og teknologiske trender - fremtidens arbeidstakere og utdanning
 
Foredrag ved professor Ola Erstad, Instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo


  •  
Emneord: IKT, Tjenester, Digitalisering, HR og kompetanseutvikling, ledelse
Publisert 12. juni 2017 14:36 - Sist endret 10. des. 2018 13:02