Partnerseminar for Oslo universitetssykehus

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Arrangementet inngikk i en seminarrekke, som et «lederinspirasjonsseminar» om ledelse og lederutvikling.

- Hva vet vi om god og dårlig ledelse?  Lars Glasø, professor, Handelshøyskolen BI

Emneord: Ledelse, Styring, HR og kompetanseutvikling
Publisert 19. apr. 2017 13:28 - Sist endret 8. nov. 2017 20:47